Program "Już pływam" edycja 2017

Rusza kolejna edycja programu nauki pływania „Już pływam”. Gmina Oświęcim już po raz kolejny będzie uczestniczyć w projekcie Województwa Małopolskiego realizowanym w formie pomocy finansowej dla gmin.

 

Program ma na celu mądre i aktywne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży nieumiejących pływać z klas I – VI Szkół Podstawowych z terenu Gminy Oświęcim. Zajęcia odbywać się będą od kwietnia do czerwca 2017 r. na pływalni w Brzeszczach w godzinach popołudniowych w blokach dwugodzinnych.

 

Nauką pływania objętych będzie:

 

- 30 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Babicach (2 grupy),

- 15 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Brzezince (1 grupa),

- 15 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Porębie Wielkiej (1 grupa),

- 15 uczniów ze Szkoły Podstawowej we Włosienicy (1 grupa),

- 15 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Rajsku (1 grupa),

- 15 uczniów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Harmężach (1 grupa),

- 30 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Grojcu (2 grupy),

 

Program daje uczniom nieumiejącym pływać szansę na zdobycie umiejętności pływackich pod opieką wykwalifikowanych instruktorów lub trenerów pływania.

 

Szczegółowe informacje będzie można uzyskać w marcu 2017 r. w sekretariatach poszczególnych szkół biorących udział w projekcie.

Informacje o Programie znajdują się na stronie www.malopolska.pl w zakładce - Dla mieszkańców – Sport.

 

Zachęcamy uczniów nieumiejących pływać do uczestnictwa w zajęciach.