Nauka jazdy na nartach - „Jeżdżę z głową”

Gmina Oświęcim, przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, organizuje naukę jazdy na nartach dla 100 uczniów klas trzecich szkół podstawowych w ramach projektu „Jeżdżę z głową”.

 

Sezon narciarski już w pełni. Dobre warunki do jazdy na nartach cieszą wszystkich amatorów sportów zimowych, a przede wszystkim 100 uczniów klas III szkół podstawowych z terenu Gminy Oświęcim, którzy  w dniach od  5 do 9 marca 2018 r. wezmą udział w 20 godzinnych zajęciach pozalekcyjnych na stoku narciarskim w ramach tzw. „białej szkoły”.

 

Okazją do zdobycia umiejętności jazdy na nartach jest małopolski projekt „Jeżdżę z głową”, w którym uczestniczą uczniowie z terenu naszej gminy. W tegorocznej edycji programu Sejmik Województwa Małopolskiego wspomaga naukę jazdy na nartach w 59 gminach za łączną kwotę 1 000 000 zł.

 

Również uczniowie z terenu Gminy Oświęcim będą mogli - w ramach projektu „Jeżdżę z głową” - skorzystać z tej formy spędzania wolnego czasu na stokach narciarskich. Koszt całkowity kursu jazdy na nartach dla trzecioklasistów z gminnych szkół wyniesie 58.250,00 zł. Przyznane Gminie Oświęcim na ten cel dofinansowanie Województwa Małopolskiego wynosi 16.600,00 zł, rodzice wnoszą wkład własny w wysokości 100 zł od dziecka, a pozostałą kwotę zabezpiecza ze środków własnych Gmina Oświęcim.

 

Nauka jazdy na nartach prowadzona będzie w formie 5-cio dniowego pobytu uczniów w Małym Cichym w Gminie Poronin, podczas którego wykwalifikowana kadra instruktorska poprowadzi codzienne zajęcia na stoku narciarskim.

 

W pierwszym dniu zajęć uczniowie dopasują sprzęt narciarski, uczyć się będą utrzymywania równowagi, poznają zasady bezpiecznego korzystania ze stoku, zagrożenia i sposoby ich zapobiegania. W trakcie kolejnych dni uczyć się będą poprawnych technik jazdy na nartach.

 

Podczas całego pobytu na „białej szkole” opiekę nad uczniami będą pełnić nauczyciele ze szkół podstawowych Gminy Oświęcim.