Pierwsze szkolenia za nami - Projekt "e-Xtra Kompetentni"

W dniu 31.10.2018 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rajsku zakończyło się pierwsze bezpłatne 16-to godzinne szkolenie dla 12 mieszkańców z terenu Gminy Oświęcim. Uczestnicy wybrali moduł szkoleniowy „RODZIC W INTERNECIE”. Szkolenie prowadziła wykwalifikowana kadra instruktorska.

 

Podczas szkolenia uczestnicy doskonalili umiejętność bezpiecznego korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia, poznali wartościowe i legalne źródła treści dla dziecka, zrozumieli  jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci, nauczyli się korzystać z podstawowych usług e-administracji, tj. złożenie wniosku Rodzina 500+, wniosku 300+ z wykorzystaniem konta e-PUAP i profilu zaufanego, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i innych. Poznane elementy szkoleniowe będą służyć również podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z kultury i zasobów edukacyjnych w Internecie, co jest bardzo istotne w niwelowaniu barier i przeciwdziałaniu wykluczeniu kulturowemu.

Uczestnicy Projektu otrzymali materiały szkoleniowe, tj. (notes, długopis, teczkę) oraz pendrive z nagranymi scenariuszami zajęć i dokumentacją zdjęciową.

Obecnie kolejna grupa uczestników bierze udział w zajęciach z Projektu „e-Xtra Kompetentni” w Szkole Podstawowej w Zaborzu.

 

Zachęcamy mieszkańców Gminy Oświęcim do podnoszenia swoich kompetencji cyfrowych poprzez skorzystanie z bezpłatnych szkoleń, które odbywają się w gminnych szkołach podstawowych. W szkoleniach mogą brać udział mieszkańcy gminy w przedziale wiekowym między 25-74 rokiem życia, w tym osoby niepełnosprawne. Aby dokonać wyboru miejsca i terminu szkolenia proszę zapoznać się z załączonym harmonogramem.

 

Karty zgłoszenia (deklaracje) dostępne są w:

- sekretariatach szkół podstawowych Gminy Oświęcim;

- Urzędzie Gminy Oświęcim (dziennik podawczy);

- Samorządowym Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim, Rajsko, ul. Edukacyjna 9;

- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grojcu;

- Gminnej Bibliotece Publicznej w Grojcu;

- Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Brzezince.

 

Wypełnione deklaracje należy składać w szkole, którą uczestnik wybrał na miejsce szkolenia lub w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim, co najmniej jeden dzień przed wybranym terminem zajęć. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapraszamy.

Szczegółowe informacje na temat Projektu można uzyskać w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim, tel.: 33 842 95 60 oraz na stronie:

https://cuw.gminaoswiecim.pl/pl/2302/13810/rozpoczecie-zajec-%E2%80%93-szkolen-z-kompetencji-cyfrowych-w-ramach-projektu-%E2%80%9Ee-xtra-kompetentni%E2%80%9D-gmina-oswiecim.html

 

Projekt e-Xtra Kompetentni - Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego” jest realizowany przez FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji oraz Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej „MERITUM”, dzięki współfinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Celem projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców na terenie wybranych gmin województwa małopolskiego oraz świętokrzyskiego.

.