Wiadomości

Wtorek, 5 lutego 2019

Otrzymaliśmy dofinansowanie do projektu "JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ" – EDYCJA 2019

 

 

Sezon narciarski już w pełni. Dobre warunki do jazdy na nartach cieszą wszystkich amatorów sportów zimowych, a przede wszystkim 100 uczniów klas III i klas IV szkół podstawowych z terenu Gminy Oświęcim, którzy  w dniach od  4 marca  do 8 marca 2019 r. wezmą udział w 20 godzinnych zajęciach pozalekcyjnych na stoku narciarskim w ramach tzw. „białej szkoły”.

 

Okazją do zdobycia umiejętności jazdy na nartach jest małopolski projekt „Jeżdżę z głową”,   w którym uczestniczą uczniowie z terenu naszej gminy. W tegorocznej edycji programu Sejmik Województwa Małopolskiego wspomaga naukę jazdy na nartach w 69 gminach za łączną kwotę 1 000 000 zł.

 

Również uczniowie z terenu Gminy Oświęcim będą mogli - w ramach projektu „Jeżdżę z głową” – edycja 2019 skorzystać z tej formy spędzania wolnego czasu na stokach narciarskich. Koszt całkowity kursu jazdy na nartach dla trzecioklasistów oraz czwartoklasistów z gminnych szkół wyniesie wg zaktualizowanego kosztorysu projektu „Jeżdżę z głową” realizowanego w 2019 roku 63.500,00 zł. Przyznane Gminie Oświęcim na ten cel dofinansowanie Województwa Małopolskiego wynosi 16.800,00 zł, rodzice wnoszą wkład własny w wysokości 100 zł od dziecka, a pozostałą kwotę zabezpiecza ze środków własnych Gmina Oświęcim.

 

Nauka jazdy na nartach prowadzona będzie w formie 5-cio dniowego pobytu uczniów w Małym Cichym w Gminie Poronin, podczas którego wykwalifikowana kadra instruktorska poprowadzi codzienne zajęcia na stoku narciarskim.

 

W pierwszym dniu zajęć uczniowie dopasują sprzęt narciarski, uczyć się będą utrzymywania równowagi, poznają zasady bezpiecznego korzystania ze stoku, zagrożenia i sposoby ich zapobiegania. W trakcie kolejnych dni uczyć się będą poprawnych technik jazdy na nartach.

 

Podczas całego pobytu na „białej szkole” opiekę nad uczniami będą pełnić nauczyciele ze szkół podstawowych Gminy Oświęcim.

 

Materiału związane z projektem „Jeżdżę z głową” i rekrutacją zamieszczone zostaną w dniu 07.02.2019r.