IV Edycja Dnia Polskiej Niezapominajki

W trakcie spotkania odbył się quiz wiedzy o Polsce - sprawdzenie i usystematyzowanie wiedzy przedszkolaków na temat naszej ojczyzny...

17 maja do naszego przedszkola przybyli liczni goście. Właśnie tego dnia obchodziliśmy po raz czwarty „Dzień Polskiej Niezapominajki”. Dzieci z przedszkoli gminnych /Przedszkole Samorządowe  w Brzezince, Przedszkole Samorządowe  w Grojcu, Przedszkole Samorządowe  we Włosienicy, Przedszkole Samorządowe  w Zaborzu, Przedszkole Samorządowe  w Porębie Wielkiej, Przedszkole Samorządowe  w Rajsku i Niepubliczne Przedszkole SMYK w Babicach/ uczestniczyły w Gminnym Konkursie „Polska Moja Ojczyzna - Nie Zapomnę” zorganizowanym przez nasze przedszkole. Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy o Polsce, budowanie tożsamości i poczucia przynależności narodowej, rozwijanie zainteresowań historią, kulturą i tradycją własnego kraju oraz kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci w wieku przedszkolnym.

W trakcie spotkania odbył się quiz wiedzy o Polsce - sprawdzenie i usystematyzowanie wiedzy przedszkolaków na temat naszej ojczyzny. W quzie  uczestniczyło dwoje dzieci z każdego przedszkola. Nasze przedszkole reprezentowała Mariia Bohutska i Nadia Waseem. W komisji konkursowej zasiedli: Halina Musiał -z-ca Wójta Gminy Oświęcim, Jadwiga Szczerbowska -Dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim,  Maciej Majerski -Sołtys Rajska oraz dyrektor naszego przedszkola Barbara Toczek. Po zakończonych zadaniach konkursowych głos zabrała p. Halina Musiał z-ca Wójta Gminy Oświęcim, która pogratulowała przedszkolakom dużej wiedzy o naszej ojczyźnie. Następnie członkowie komisji konkursowej wręczyli przedszkolakom nagrody rzeczowe i dyplomy. Pani dyrektor Barbara Toczek podziękowała wszystkim uczestnikom spotkania za wspólną zabawę i zaangażowanie, a obecnym rodzicom i dzieciakom z oddziału Żabki za aktywne kibicowanie. Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem. 

 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Rajsku serdecznie dziękuje p. Jadwidze Szczerbowskiej -Dyrektorowi OKSiR za pomoc organizacyjną i ufundowanie nagród dla uczestników quizu.

 

GALERIA