Wyniki wyszukiwania dla frazy:

Strategie i programy

Środa, 5 sierpnia 2020   W celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych zostały opracowane i wdrożone strategie i programy gminne oraz realizowane programy :    Strategia Rozwiązywania Problem

Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości

Środa, 5 sierpnia 2020 Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości położonych w Babicach i Zaborzu, stanowiących własność Gminy Oświęcim, zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zespół interdyscyplinarny

Środa, 5 sierpnia 2020 „Zespół Interdyscyplinarny dla Gminy Oświęcim na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie” został powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Oświęcim nr 6/2011z dnia 10 lutego 2011. Zasady funkcjonowania Zespołu reguluje Ustawa o przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie z

Sytuacja epidemiczna 4 sierpnia

Wtorek, 4 sierpnia 2020 W gminie Oświęcim 4 sierpnia nie potwierdzono nowych zakażeń koronawirusem. Natomiast w pozostałych miejscowościach powiatu oświęcimskiego testy dały pozytywny wynik u dwóch osób. Są to mieszkańcy Brzeszcz i Kęt.

OSP Włosienica - ogłoszenie przetargu na nowy wóz strażacki - Powtórzony

Wtorek, 4 sierpnia 2020 Ogłoszenie nr 569395-N-2020 z dnia 2020-08-03 r. Ochotnicza Straż Pożrna we Włosienicy: Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Włosienicy - Gmina Oświęcim

OSP Włosienica - ogłoszenie przetargu na nowy wóz strażacki

Wtorek, 4 sierpnia 2020 Ogłoszenie nr 565743-N-2020 z dnia 2020-07-23 r. Ochotnicza Straż Pożarna we Włosienicy: Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Włosienicy - Gmina Oświęcim

OSP Włosienica - unieważnienie przetargu na nowy wóz strażacki

Wtorek, 4 sierpnia 2020 Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetarg nieograniczony.

Sytuacja epidemiczna 3 sierpnia

Poniedziałek, 3 sierpnia 2020 W gminie Oświęcim 3 sierpnia potwierdzono jedno nowe zakażenie koronawirusem. Natomiast w pozostałych miejscowościach powiatu oświęcimskiego testy dały pozytywny wynik u 11 osób. Są to mieszkańcy Chełmka (5 osób), Oświęcimia (3 osoby), Brzeszcz (2 osoby) i Kęt (1 osoba).

Opieka wytchnieniowa

Poniedziałek, 3 sierpnia 2020 Program „Opieka Wytchnieniowa”  w Gminie Oświęcim będzie realizowany w ramach pobytu dziennego tj. usług opieki w miejscu zamieszkania. Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Poniedziałek, 3 sierpnia 2020 W miesiącu styczniu 2020r. na terenie Gminy Oświęcim startuje program przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) – „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Nie