Tropiciele - "Zajęcia rytmiczno -ruchowe" - kwiecień

"Zajęcia rytmiczno -ruchowe"

Dzieci  z grupy tropiciele na zajęciach dodatkowych w miesiącu kwietniu słuchały muzyki oraz chętnie bawiły się przy muzyce. Kształciły umiejętności odróżniania dźwięków wysokich, niskich, cichych i głośnych oraz umiejętności wokalnych.  Kształciły estetykę i harmonię ruchów podczas zabaw przy muzyce. Ćwiczyły umiejętności  taneczne poznając nowe układy taneczne oraz utrwalając poznane już tańce: polonez i polkę.

GALERIA