Nagrody dla nauczycieli

Nauczyciele i samorządowcy świętowali Dzień Edukacji Narodowej podczas Gali 17 i 18 października w Brzezince. Uroczystość była okazją do uhonorowania szczególnych osiągnięć pracowników oświaty.

Witając gości, Klaudia Adamus z Zespołu Administracyjno-Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli Gminnych podkreśliła, że Święto jest spotkaniem wszystkich, którzy swoją pracą przyczyniają się do kształcenia i wychowania młodego pokolenia. Wójt Gminy Oświęcim Albert Bartosz podziękował zebranym za zaangażowanie i pasję. W związku z planowaną reformą polskiego systemu edukacji zadeklarował, że jest zwolennikiem ewolucji, która pozwoli spotkać się w tym samym gronie w następnym roku szkolnym. Zastępca wójta Mirosław Smolarek zaapelował o pragmatyczne nastawienie do czekających wyzwań, przywołując klasyczny refren: "Róbmy swoje".


Włodarze Gminy wraz z Haliną Musiał, dyrektorem ZEASiPG, wręczyli akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego oraz przyjęli ślubowanie awansowanej nauczycielki ze Szkoły Podstawowej w Rajsku, Izabeli Konieczny.


Nagrodą Wójta Gminy Oświęcim za szczególne osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze i organizacyjne zostali uhonorowani Agata Kowol - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzezince, Dorota Nowak – Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Porębie Wielkiej, Cecylia Stokłosa – Dyrektor Szkoły Podstawowej we Włosienicy, Tadeusz Baraniecki – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Babicach, Bartłomiej Karolus - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Harmężach, Marek Skrzypecki – Zastępca dyrektora Gimnazjum Gminnego Nr 2 w Zaborzu, Małgorzata Baranowska - Nauczyciel Gimnazjum Gminnego Nr 2 w Zaborzu, Marta Brzeziecka – Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Babicach, Małgorzata Chwierut – Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Grojcu, Barbara Gabryś – Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Porębie Wielkiej, Beata Herman – Nauczyciel Szkoły Podstawowej w Brzezince, Beata Łakomy – Nauczyciel Przedszkola Samorządowego w Zaborzu,  Agnieszka Mikunda – Nauczyciel Szkoły Podstawowej we Włosienicy, Alina Molenda – Nauczyciel Przedszkola Samorządowego w Rajsku, Marta Pastwa-Tusińska – Nauczyciel Gimnazjum Gminnego Nr 1 w Rajsku, Beata Wójcik – Nauczyciel Przedszkola Samorządowego w Grojcu i Grzegorz Noszka – Nauczyciel Gimnazjum Gminnego Nr 2 w Zaborzu.


Pracownicy placówek oświatowych otrzymali również nagrody przyznawane przez dyrektorów za wzorowe wypełnianie obowiązków pracowniczych.


Gośćmi tegotygodniowych uroczystości byli także prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Lilianna Pacocha, dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim Jadwiga Szczerbowska oraz przewodniczący Komisji Ogólno-Administracyjnej Edukacji Publicznej i Kultury Rady Gminy Oświęcim Jacek Mydlarz.


Dyrektor ZEASiPG Halina Musiał podziękowała za pomoc w przygotowaniu i organizacji obchodów pracownikom Przedszkola Samorządowego w Brzezince i OKSiR-u oraz paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Brzezince.
Odświętne wieczory pracowników oświaty zakończyły się recitalami Marcina Boińskiego i jego córki Weroniki.

 

Zdjęcia: Jarosław Adamus

GALERIA