O CUW

 
 
 
 

Celem działalności CUW jest realizowanie zadań gminy w zakresie obsługi finansowo-księgowej  6 przedszkoli, 7 szkół podstawowych, 1 zespołu szkolno-przedszkolnego. Realizuje również zadania dodatkowe z zakresu oświaty w tym m.in. gromadzenie i scalanie danych SIO, nadzoruje realizację programów rządowych jak również wykorzystania środków unijnych w zakresie oświaty, obsługuje z ramienia Gminy rozliczenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych. 

 

Do zadań CUW należy również przygotowywanie konkursów na stanowisko dyrektorów jednostek oświatowych, komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień „nauczyciela mianowanego”, koordynowanie dowozu dzieci do szkół gminnych oraz organizowanie dowozu dla dzieci niepełnosprawnych do ośrodków szkolno-wychowawczych.

 

Szczegółowy zakres działania określa regulamin organizacyjny CUW, ustalony przez Dyrektora CUW i zatwierdzony przez Wójta Gminy Oświęcim.