Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

ul. Zamkowa 12,
32-600 Oświęcim
Tel. +48 (33) 844 95 30Godziny urzędowania:
w wybrany czwartek miesiąca (informacja pod nr telefonu j.w.)

 

Wszelkie informacje związane z pracą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych udzielane są także przez Pełnomocnika Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 

 

 

 

 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy Oświęcim działa od 1997 roku, natomiast obecny jej skład został powołany Zarządzeniem Nr 55/2019 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 6 marca 2019 r. zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która zakłada, że prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gmin. 

 

 

 Skład  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

 

 

Przewodnicząca            

 

 

Aleksandra Domarzewska

 

 

Sekretarz

 

Sylwia Sajak

 

Członkowie:

 

 

 

 

Ewa Kinalska

Marek Łata

Jacek Mydlarz

Henryk Szelest

Krzysztof Wolak