Doskonalenie zawodowe nauczycieli

   

            

 

 

 

    

Zarządzenie Nr 26/2024 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Oświęcim w 2024 r.
     

Zarządzenie Nr 16/2023 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Oświęcim w 2023 r.

     

 

Zarządzenie Nr 14/2022 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Oświęcim w roku 2022

 

 

 

 

 

Zarządzenie nr 11/2021 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie planu  dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Oświęcim, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2021 r.

 

 

Zarządzenie nr 24/2020 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Oświęcim, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2020 r.
UCHWAŁA NR V/28/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Oświęcim, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 r.

 

 

 

ARCHIWUM

 

 

UCHWAŁA NR XLI/458/17  Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Oświęcim, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2018 r.

 

 

 

Uchwała nr XXVII/292/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Oświęcim, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2017r.

 

               

 

UCHWAŁA NR XVIII/185/16  Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie:  planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach  i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Oświęcim, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, na rok 2016