Rusza rekrutacja do projektu pn. „ODKRYWAM MAŁOPOLSKĘ”

Rusza rekrutacja do projektu pn. „ODKRYWAM MAŁOPOLSKĘ” Poniedziałek, 20 września 2021 W szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Oświęcim rusza rekrutacja do projektu pn. „ODKRYWAM MAŁOPOLSKĘ w ramach programu wsparcia turystyki szkolnej w 2021 r., który jest dofinansowany ze środków budżetu Województwa małopolskiego oraz Gminy Oświęcim.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r. Wtorek, 3 sierpnia 2021 Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla szkół podstawowych, które będą obowiązywały od 1 września 2021 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania Poniedziałek, 2 sierpnia 2021   Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim informuje o wyniku postępowania na Wykonanie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na przewozie dzieci niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Gminy Oświęcim, na trasie dom – placówka oświatowa &nd

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci niepełnosprawnych

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci niepełnosprawnych Piątek, 9 lipca 2021   Samorzadowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim, Rajsko ul.Edukacyjna 9, 32-600 Oświęcim, niniejszym informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień pu

Informacja z otwarcia oferty ostatecznej - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przewóz dzieci niepełnosprawnych

Informacja z otwarcia oferty ostatecznej - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przewóz dzieci niepełnosprawnych Czwartek, 8 lipca 2021   Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim, działając na podstawie art. 222 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. poz.2019 ze zm.), udostępnia informację z otwarcia oferty ostatecznej na   Wykonanie na

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Poniedziałek, 5 lipca 2021   Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim informuje, że na stronie postępowania : https://miniportal.uzp.gov.pl została zamieszczona Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: Wykonanie na rzecz Zamawiaj

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim ogłasza zamiar zawarcia umowy na przewóz dzieci niepełnosprawnych

Wtorek, 29 czerwca 2021   Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim ogłasza zamiar zawarcia umowy na Wykonanie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na przewozie dzieci niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Gminy Oświęcim, na trasie dom – placówka oświatowa &

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Środa, 23 czerwca 2021 Dotyczy: Wykonanie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na przewozie dzieci niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Gminy Oświęcim, na trasie dom – placówka oświatowa – dom wraz z opieką Znak sprawy: CUW.PN.1.2021

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Środa, 23 czerwca 2021 Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim informuje, że na stronie postępowania : https://miniportal.uzp.gov.pl/ została zamieszczona Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: Wykonanie na rzecz Zamawiającego us

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim ogłasza przetarg na przewóz dzieci niepełnosprawnych

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim ogłasza przetarg na przewóz dzieci niepełnosprawnych Wtorek, 15 czerwca 2021   Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na przewozie dzieci niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Gminy Oświęcim, na trasie dom – placówka oświatowa – dom wraz z opieką podczas przewozu. Postępowanie o udz

archiwum wiadomości