Dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkola/szkoły/ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego

Poniedziałek, 3 kwietnia 2023   Podstawa prawna dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej   1. Przepisy warunkujące organizację bezpłatnego dowozu lub zwrot kosztów dowozu do placówek oświatowych dla dzieci/uczniów niepełnosprawnych zostały określone przez ustawę z dnia 14

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do klas I szkół podstawowych

Piątek, 27 stycznia 2023   Szanowni Państwo, zgodnie z Zarządzeniem Nr 17/2023 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 25 stycznia 2023 r. (załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2023), składanie wniosków o przyjęcie do pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Oświęcim, będz

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli samorządowych i oddziału przedszkolnego

Piątek, 27 stycznia 2023   Szanowni Państwo, zgodnie z Zarządzeniem Nr 17/2023 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 25 stycznia 2023 r. (załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2023), składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli oraz oddziału przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Oświęcim, będzi

Przerwy i dyżury wakacyjne w przedszkolach samorządowych i oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 2022/2023

Czwartek, 29 grudnia 2022   Przedszkole, jako placówka nieferyjna, funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. Przerwy w działalności przedszkola w okresie wakacyjnym związane są z prowadzonymi pracami remontowo-modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wy

Ogłoszenie o wyniku postępowania - podpisanie umowy

Czwartek, 13 października 2022   Znak sprawy: CUW.PN.2.2022   Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim Rajsko,  ul. Edukacyjna 9, 32-600 Oświęcim, informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o któr

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Poniedziałek, 3 października 2022   Znak sprawy: CUW.PN.2.2022   Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim Rajsko,  ul. Edukacyjna 9, 32-600 Oświęcim, informuję o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w w trybie podstawowym bez negocjacji o kt&oacut

Infomacja z otwarcia ofert

Środa, 28 września 2022   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, zgodnie z ustawą tj. Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. Prawo zam

archiwum wiadomości