Ogłoszenie o wyborze najkorzystaniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystaniejszej oferty Środa, 10 lipca 2024     INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA   Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim Rajsko, ul. Edukacyjna 9, 32-600 Oświęcim, informuję o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  w trybie przetargu nieogranic

"Już pływam - edycja 2024"

Piątek, 21 czerwca 2024       W dwóch szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Oświęcim od dnia 07 czerwca 2024 r. do dnia 20 czerwca 2024 r., był realizowany projekt pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno - sportowych pn.: „Już pływam"- edycja 2024"  w

Już pływam 2024 - fotorelacja

Już pływam 2024 - fotorelacja Środa, 19 czerwca 2024   Zapraszamy serdecznie na fotorelację z realizacji programu "Juz pływam 2024".

Informacja z otwarcia ofert

Wtorek, 18 czerwca 2024   Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, zgodnie z ustawą tj. Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j.:

Projekt "Już pływam"

Projekt Wtorek, 11 czerwca 2024     Gmina Oświęcim od dnia 7 czerwca br. bierze udział w małopolskim projekcie pn.„Już pływam” realizowanym w ramach zadania pn „Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży”.          &nbs

Przetarg na przewóz dzieci niepełnosprawnych.

Poniedziałek, 10 czerwca 2024   Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na przewozie dzieci niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Gminy Oświęcim, na trasie dom – placówka oświatowa – dom wraz z opieką podczas przewozu.   Postępow

Uaktualnienie Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Już Pływam"

Uaktualnienie Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Czwartek, 23 maja 2024       Uaktualniono Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Już Pływam" edycja 2024 r.       Aktualizacja Regulaminu rekrutacji  

Rusza rekrutacja do projektu pn. „Już Pływam- edycja 2024”

Rusza rekrutacja do projektu pn. „Już Pływam- edycja 2024” Wtorek, 14 maja 2024   Rusza rekrutacja do projektu pn. „Już Pływam – edycja 2024”, w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Oświęcim, współfinansowanego ze środków Województwa Małopolskiego oraz Gminy Oświęcim, w ramach zadania „Zagospodarowanie cz

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkola/szkoły/ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego

Wtorek, 14 maja 2024   Podstawa prawna dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej   1. Przepisy warunkujące organizację bezpłatnego dowozu lub zwrot kosztów dowozu do placówek oświatowych dla dzieci/uczniów niepełnosprawnych zostały określone przez ustawę z dnia 14

Dzień Ziemi 2024 - wizyta uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rajsku

Dzień Ziemi 2024 - wizyta uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rajsku Wtorek, 23 kwietnia 2024   Dzień Ziemi to największe międzynarodowe święto ekologiczne. Powstało, aby uświadamiać, jak ważną kwestią jest ochrona środowiska. Bieżący rok przebiega pod hasłem „Planeta kontra tworzywa sztuczne”, któremu przyświeca myśl położenia kresu produkcji p

archiwum wiadomości