Realizacja projektu „Już Pływam”- edycja 2023 w Gminie Oświęcim

Poniedziałek, 2 października 2023     Od dnia 25.09.2023 r.  w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Oświęcim, realizowany jest projekt pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno - sportowych pn.: "Już pływam"- edycja 2023, w formie nauki pływania, współfinansowany przez Wojew&oacut

Rusza Projekt „Już Pływam” 2023 w Gminie Oświęcim

Poniedziałek, 25 września 2023     Gmina Oświęcim bierze udział w małopolskim projekcie pn. „Już pływam” realizowanym w ramach zadania pn.” Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży”.              

Uaktualnienie Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Już Pływam"

Wtorek, 19 września 2023       Z przyczyn organizacyjnych, uaktualniono Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Już Pływam" edycja 2023 r.   Aktualizacja Regulaminu rekrutacji.   Koordynatorzy projektu: (-) mgr Agata Michalska – Dyrektor CUW

Projekt „Już Pływam - edycja 2023”

Czwartek, 14 września 2023 Rusza rekrutacja do projektu pn. „Już Pływam- edycja 2023”

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Piątek, 7 lipca 2023 Znak sprawy: CUW.PN.1.2023   INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA   Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim Rajsko,  ul. Edukacyjna 9, 32-600 Oświęcim, informuję o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  w t

Informacja z otwarcia ofert - przewóz dzieci niepełnosprawnych

Środa, 14 czerwca 2023   Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, zgodnie z ustawą tj. Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j.:

Przetarg na przewóz dzieci niepełnosprawnych.

Wtorek, 6 czerwca 2023 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na przewozie dzieci niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Gminy Oświęcim, na trasie dom – placówka oświatowa – dom wraz z opieką podczas przewozu.   Postępowanie o udz

Poznaj Polskę edycja 2023

Piątek, 28 kwietnia 2023       Gmina Oświęcim po raz kolejny otrzymała wsparcie finansowe w ramachprzedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: ,,Poznaj Polskę”.Przyznane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe w wysokości 56 468,00 zł przeznaczone są na d

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkola/szkoły/ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego

Poniedziałek, 3 kwietnia 2023   Podstawa prawna dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej   1. Przepisy warunkujące organizację bezpłatnego dowozu lub zwrot kosztów dowozu do placówek oświatowych dla dzieci/uczniów niepełnosprawnych zostały określone przez ustawę z dnia 14

archiwum wiadomości

GALERIA