Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Wtorek, 2 stycznia 2018   REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA   Priorytetet 3 - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa był realizowany w dwóch szkołach  Gminy Oświecim w roku 2017 r. To program dotyczący wsparcia zakupu

Wyróżnienia dla dyrektorów placówek oświatowych

Wyróżnienia dla dyrektorów placówek oświatowych Środa, 20 grudnia 2017 15 listopada 2017 roku w Kuratorium Oświaty w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych przyznanych w 2017 roku nauczycielom oraz osobom pracującym w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych.

Sektor finansowy edukuje razem z samorządami

Sektor finansowy edukuje razem z samorządami Środa, 27 września 2017 Gmina Oświęcim dołączyła do Projektu sektorowego Bankowcy dla Edukacji. Porozumienie o współpracy w zakresie edukacji ekonomicznej i cyberbezpieczeństwa pomiędzy sektorem finansowym a samorządem lokalnym zostało podpisane przez Wójta Gminy Oświęcim oraz Związek Banków Polskich i Warszawski Instytut Bankowości.

Zmiana zasad dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych od 01.09.2017

Zmiana zasad dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych od 01.09.2017 Poniedziałek, 18 września 2017 O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Oświęcim, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Oświęcim, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

Projekt "Już pływam" edycja 2017

Projekt  Czwartek, 6 lipca 2017 Zakończyła się realizacja projektu „Już pływam” edycja 2017,który trwał od 03.04.2017 r. do 19.06.2017 r.

Kolejna edycja projektu "Już pływam" 2017

Kolejna edycja projektu Czwartek, 13 kwietnia 2017 Gmina Oświęcim po raz kolejny bierze udział w małopolskim projekcie nauki pływania pn. „Już pływam” realizowanym w ramach zadania pn. ”Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży”.

Odbywają się zapisy do ośmioletnich szkół podstawowych.

Odbywają się zapisy do ośmioletnich szkół podstawowych. Piątek, 31 marca 2017 Kryteria i harmonogram postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów.

8 szkół podstawowych w Gminie Oświęcim

8 szkół podstawowych w Gminie Oświęcim Poniedziałek, 27 lutego 2017 Rada Gminy Oświęcim przyjęła Uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. Uchwała została pozytywnie zaopiniowania przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz związki zawodowe.

Program "Szkolny Klub Sportowy" edycja 2017

Program Wtorek, 7 lutego 2017 Sześć szkół z terenu Gminy Oświęcim bierze udział w Programie „Szkolny Klub Sportowy” edycja 2017.

GG Rajsko realizuje projekt ERASMUS+

GG Rajsko realizuje projekt ERASMUS+ Poniedziałek, 31 października 2016 Uczniowie Gimnazjum Gminnego w Rajsku biorą udział w projekcie ERASMUS+. Projekt zakłada rozwój kompetencji językowych, rozpropagowanie i zaszczepienie nawyków zdrowego żywienia i stylu życia oraz zwrócenie uwagi i uwrażliwienie na różnorodność kulturową także wśród Europejczyków.

archiwum wiadomości