Pamiątkowe medale na zakończenie projektu „JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ”

Pamiątkowe medale na zakończenie projektu	„JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ” Piątek, 9 marca 2018 W dniu 08.03.2018 r., na wyciągu narciarskim „Stacji Narciarskiej Małe Ciche” w podhalańskiej wiosce, odbyło się podsumowanie projektu „Jeżdżę z głową” edycja 2018, w którym uczestniczyło 100 uczniów klas trzecich szkół podstawowych Gminy Oświęcim, współfinansowanego przez Województwo Małopolskie jak również Gminę Oświęcim.

Dodatkowe zajęcia sportowe w ramach Programu SZKOLNY KLUB SPORTOWY w 2018 roku

Dodatkowe zajęcia sportowe w ramach Programu SZKOLNY KLUB SPORTOWY w 2018 roku Poniedziałek, 12 lutego 2018 Wszystkie gminne szkoły podstawowe biorą udział we współfinansowanym przez Gminę Oświęcim Programie Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie pn. „Szkolny Klub Sportowy” – SKS.

Dyżury wakacyjne w przedszkolach

Dyżury wakacyjne w przedszkolach Środa, 31 stycznia 2018 Dyżury wakacyjne w Przedszkolach Samorządowych Gminy Oświęcim w 2018 roku.

„JUŻ PŁYWAM” edycja 2017

„JUŻ PŁYWAM” edycja 2017 Poniedziałek, 22 stycznia 2018   „JUŻ PŁYWAM” edycja 2017 MAŁOPOLSKI PROJEKT NAUKI PŁYWANIA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W RAMACH ZADANIA PN. „ZAGOSPODAROWANIE CZASU WOLNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY” W małopolskim projekcie nauki pływania pn.”J

Projekt wymiana i modernizacja sprzętu w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów profilaktyki zdrowotnej - II tura

Poniedziałek, 22 stycznia 2018     PROJEKT WYMIANA I MODERNIZACJA SPRZĘTU W OBIEKTACH  ZWIĄZANYCH    Z OCHRONĄ  ZDROWIA  Z WYŁĄCZENIEM PROGRAMÓW  PROFILAKTYKI  ZDROWOTNEJ   Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie wyposaże

Projekt wymiana i modernizacja sprzętu w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów profilaktyki zdrowotnej - I tura

Poniedziałek, 22 stycznia 2018     PROJEKT- WYMIANA I MODERNIZACJA SPRZĘTU W OBIEKTACH  ZWIĄZANYCH  Z OCHRONĄ  ZDROWIA  Z WYŁĄCZENIEM  PROGRAMÓW  PROFILAKTYKI  ZDROWOTNEJ       Projekt miał na

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Wtorek, 2 stycznia 2018   REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA   Priorytetet 3 - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa był realizowany w dwóch szkołach  Gminy Oświecim w roku 2017 r. To program dotyczący wsparcia zakupu

Wyróżnienia dla dyrektorów placówek oświatowych

Wyróżnienia dla dyrektorów placówek oświatowych Środa, 20 grudnia 2017 15 listopada 2017 roku w Kuratorium Oświaty w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych przyznanych w 2017 roku nauczycielom oraz osobom pracującym w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych.

Sektor finansowy edukuje razem z samorządami

Sektor finansowy edukuje razem z samorządami Środa, 27 września 2017 Gmina Oświęcim dołączyła do Projektu sektorowego Bankowcy dla Edukacji. Porozumienie o współpracy w zakresie edukacji ekonomicznej i cyberbezpieczeństwa pomiędzy sektorem finansowym a samorządem lokalnym zostało podpisane przez Wójta Gminy Oświęcim oraz Związek Banków Polskich i Warszawski Instytut Bankowości.

Zmiana zasad dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych od 01.09.2017

Zmiana zasad dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych od 01.09.2017 Poniedziałek, 18 września 2017 O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Oświęcim, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Oświęcim, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

archiwum wiadomości