Ogłoszenie o konkursach na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli gminnych

Czwartek, 24 lutego 2022   Wójt Gminy Oświęcim ogłasza konkurs na kandydatów na stanowiska dyrektorów: - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzezince, - Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Grojcu, - Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rajsku, - Szkoły Pods

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do klas I szkół podstawowych

Piątek, 28 stycznia 2022 Szanowni Państwo, zgodnie z Zarządzeniem Nr 16/2022 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 25 stycznia 2022 r. (załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 16/2022), składanie wniosków o przyjęcie do pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Oświęcim, będzie odbywa

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli samorządowych i oddziału przedszkolnego

Piątek, 28 stycznia 2022   Szanowni Państwo, zgodnie z Zarządzeniem Nr 16/2022 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 25 stycznia 2022 r. (załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2022), składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli oraz oddziału przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Oświęcim, będzi

Przerwy oraz dyżury wakacyjne w przedszkolach samorządowych i oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 2021/2022

Piątek, 28 stycznia 2022 Szanowni Państwo, przedszkole, jako placówka nieferyjna, funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. Przerwy w działalności przedszkola w okresie wakacyjnym związane są z prowadzonymi pracami remontowo-modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli

Powrót uczniów do nauki stacjonarnej od 10 stycznia 2022 r.

Środa, 5 stycznia 2022   Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 10 stycznia 2022 r. uczniowie wracają do nauki w trybie stacjonarnym. Organizacja pracy w szkołach i placówkach na terenie całego kraju powinna odbywać się w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa. Nauka

"Laboratoria Przyszłości"

Poniedziałek, 20 grudnia 2021   „Laboratoria Przyszłości” to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W ramach "Laboratoriów Przyszłości" szkoły otrzymały wsparcie finansowe

Od 20 grudnia do 9 stycznia zajęcia w szkołach w systemie zdalnym

Poniedziałek, 13 grudnia 2021   W poniedziałek, 13 grudnia Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Jego wydanie wynika z potrzeby określenia sposobu funkcjonowani

Realizacja Programu „Aktywna Tablica” na lata 2021-2024

Piątek, 29 października 2021   „Aktywna Tablica” to rządowy program, którego celem jest rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji (tak uczniów, jak i nauczycieli) z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Mówiąc prościej: to dofinansowania na moder

Zakończenie realizacji projektu „Odkrywam Małopolskę” w Gminie Oświęcim

Zakończenie realizacji projektu „Odkrywam Małopolskę” w Gminie Oświęcim Piątek, 8 października 2021   W projekcie „Odkrywam Małopolskę” uczestniczyło 150 uczniów ze szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Oświęcim.   Miejsce realizacji projektu: Szlakiem Orlich Gniazd – Jura Krakowsko – Częstochowska. Termin realizacji projekt

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025 Piątek, 1 października 2021   Decyzją Wojewody Małopolskiego Gmina Oświęcim uzyskała wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” dla 5 przedszkoli oraz 3 szkół podstawowych. Koszt całkowity projektu: 48 950,00 zł. Kwota wnioskowana

archiwum wiadomości

GALERIA