Projekt „E-XTRA KOMPETENTNI” w SP Poręba Wielka

Projekt „E-XTRA KOMPETENTNI” w SP Poręba Wielka Poniedziałek, 21 stycznia 2019 Zajęcia szkoleniowe z kompetencji cyfrowych w Szkole Podstawowej im. Artura Grottgera w Porębie Wielkiej były realizowane w grupie 12-sto osobowej, w okresie od 07.01-10.01.2019r. w godzinach od 16:00 do 19:00.

Zapraszamy na zajęcia do SP Grojec w ramach programu „E-Xtra Kompetentni”,

Zapraszamy na zajęcia do SP Grojec w ramach programu „E-Xtra Kompetentni”, Czwartek, 6 grudnia 2018 Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na zajęcia w ramach programu „e-Xtra Kompetentni”, tytuł modułu: „Tworzę własną stronę internetową (blog)”. Zajęcia odbywać się będą w Szkole Podstawowej w Grojcu, Aleja Ogrodowa 2, 32-615 Grojec w dniach: 10.12.2018r. w godz. od 16:00 do 19:00 11.12.2018 r. w godz. od 16:00 do 19:00 12.12.2018 r. w godz. od 16:00 do 19:00 13.12.2018 r. w godz. od 16:00 do 19:00

Świętujmy razem 100-lecie odzyskania niepodległości!

Świętujmy razem 100-lecie odzyskania niepodległości! Wtorek, 13 listopada 2018 Działania szkół i przedszkoli gminnych związane ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości. W 2018 roku świętujemy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Gminne szkoły i przedszkola w dniu 9 listopada 2018 r. o godzinie 11:11 wzięły udział w akcji „Rekord dla Niepodległej”, ogłoszonej przez Minister Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej, której celem było wspólne odśpiewanie czterozwrotkowego hymnu narodowego przez uczniów i nauczycieli.

Zaczynamy kolejne szkolenia w ZSP Harmęże w ramach programu „e-Xtra Kompetentni”

Zaczynamy kolejne szkolenia w ZSP Harmęże w ramach programu „e-Xtra Kompetentni” Piątek, 9 listopada 2018 Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na zajęcia w ramach programu „e-Xtra Kompetentni”, tytuł modułu: „Rodzic w Internecie”. Zajęcia odbywać się będą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Harmężąch, ul. Borowskiego 30, 32-600 Oświęcim w dniach: 13.11.2018r. w godz. od 16:00 do 19:45 14.11.2018 r. w godz. od 16:00 do 20:30 15.11.2018 r. w godz. od 16:00 do 19:45

Pierwsze szkolenia za nami - Projekt "e-Xtra Kompetentni"

Pierwsze szkolenia za nami - Projekt  Wtorek, 6 listopada 2018 W dniu 31.10.2018 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rajsku zakończyło się pierwsze bezpłatne 16-to godzinne szkolenie dla 12 mieszkańców z terenu Gminy Oświęcim. Uczestnicy wybrali moduł szkoleniowy „RODZIC W INTERNECIE”. Szkolenie prowadziła wykwalifikowana kadra instruktorska.

Zapraszamy na zajęcia w ramach programu „E-Xtra Kompetentni” do SP Rajsko

Zapraszamy na zajęcia w ramach programu „E-Xtra Kompetentni” do SP Rajsko Piątek, 26 października 2018 Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na zajęcia w ramach programu „E-Xtra Kompetentni”, tytuł modułu: „Rodzic w Internecie”. Zajęcia odbywać się będą w dniach: 29 -31.10. br. w godz. 16.00 – 19.30 w Szkole Podstawowej w Rajsku

Rozwijamy szkolną infrastrukturę w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Rozwijamy szkolną infrastrukturę w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wtorek, 23 października 2018 W ramach Rządowego Programu „Aktywna Tablica” na lata 2017-2019, aż siedem szkół podstawowych z Gminy Oświęcim otrzymało w 2018 r. dotację w wysokości 98 000,00 zł na zakup interaktywnych pomocy dydaktycznych. Gmina zabezpieczyła wkład własny w wysokości 24 500,00 zł. Całkowita kwota, za którą szkoły zakupią nowoczesny sprzęt wynosi 122 500,00 zł.

Nowości w bibliotekach szkolnych

Nowości w bibliotekach szkolnych Poniedziałek, 22 października 2018 Kolejne szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Oświęcim uzyskały dofinansowanie na zakup książek do bibliotek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Zaproszenie ofertowe na dostawę sprzętu

Zaproszenie ofertowe na dostawę sprzętu Czwartek, 11 października 2018 W oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim (załącznik do Zarządzenia Nr 2A/2018 z dnia 02.01.2018 r. Dyrektora Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim, prosimy o złożenie oferty cenowej „Na dostawę przedmiotu zamówienia sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, licencją oraz na drukarkę wielofunkcyjną, sprzęt dla niepełnosprawnych, w związku z realizacją grantu E-xtra Kompetentni – działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych pn.”Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Oświęcim”

archiwum wiadomości