Zaczynamy kolejne szkolenia w ZSP Harmęże w ramach programu „e-Xtra Kompetentni”

Zaczynamy kolejne szkolenia w ZSP Harmęże w ramach programu „e-Xtra Kompetentni” Piątek, 9 listopada 2018 Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na zajęcia w ramach programu „e-Xtra Kompetentni”, tytuł modułu: „Rodzic w Internecie”. Zajęcia odbywać się będą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Harmężąch, ul. Borowskiego 30, 32-600 Oświęcim w dniach: 13.11.2018r. w godz. od 16:00 do 19:45 14.11.2018 r. w godz. od 16:00 do 20:30 15.11.2018 r. w godz. od 16:00 do 19:45

Pierwsze szkolenia za nami - Projekt "e-Xtra Kompetentni"

Pierwsze szkolenia za nami - Projekt  Wtorek, 6 listopada 2018 W dniu 31.10.2018 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rajsku zakończyło się pierwsze bezpłatne 16-to godzinne szkolenie dla 12 mieszkańców z terenu Gminy Oświęcim. Uczestnicy wybrali moduł szkoleniowy „RODZIC W INTERNECIE”. Szkolenie prowadziła wykwalifikowana kadra instruktorska.

Zapraszamy na zajęcia w ramach programu „E-Xtra Kompetentni” do SP Rajsko

Zapraszamy na zajęcia w ramach programu „E-Xtra Kompetentni” do SP Rajsko Piątek, 26 października 2018 Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na zajęcia w ramach programu „E-Xtra Kompetentni”, tytuł modułu: „Rodzic w Internecie”. Zajęcia odbywać się będą w dniach: 29 -31.10. br. w godz. 16.00 – 19.30 w Szkole Podstawowej w Rajsku

Rozwijamy szkolną infrastrukturę w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Rozwijamy szkolną infrastrukturę w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wtorek, 23 października 2018 W ramach Rządowego Programu „Aktywna Tablica” na lata 2017-2019, aż siedem szkół podstawowych z Gminy Oświęcim otrzymało w 2018 r. dotację w wysokości 98 000,00 zł na zakup interaktywnych pomocy dydaktycznych. Gmina zabezpieczyła wkład własny w wysokości 24 500,00 zł. Całkowita kwota, za którą szkoły zakupią nowoczesny sprzęt wynosi 122 500,00 zł.

Nowości w bibliotekach szkolnych

Nowości w bibliotekach szkolnych Poniedziałek, 22 października 2018 Kolejne szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Oświęcim uzyskały dofinansowanie na zakup książek do bibliotek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Zaproszenie ofertowe na dostawę sprzętu

Zaproszenie ofertowe na dostawę sprzętu Czwartek, 11 października 2018 W oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim (załącznik do Zarządzenia Nr 2A/2018 z dnia 02.01.2018 r. Dyrektora Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim, prosimy o złożenie oferty cenowej „Na dostawę przedmiotu zamówienia sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, licencją oraz na drukarkę wielofunkcyjną, sprzęt dla niepełnosprawnych, w związku z realizacją grantu E-xtra Kompetentni – działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych pn.”Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Oświęcim”

Rozpoczynamy rekrutację do projektu „ROZWIJAMY KOMPETENCJE CYFROWE W GMINIE OŚWIĘCIM”

Rozpoczynamy rekrutację do projektu „ROZWIJAMY KOMPETENCJE CYFROWE   W GMINIE OŚWIĘCIM” Czwartek, 4 października 2018 W ramach projektu e-Xtra Kompetentni przeprowadzone zostanie siedem tematycznych modułów szkoleniowych. Udział w zajęciach jest całkowicie bezpłatny. W zajęciach mogą wziąć udział osoby dorosłe od 25 do 74 lat. Każdy z uczestników projektu może wziąć udział tylko w jednym module szkoleniowym ! Liczba miejsc jest ograniczona. Nie zwlekaj! Serdecznie zapraszamy do udziału w Projekcie!

Gmina Oświęcim uzyskała dofinansowanie Projektu pt. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Oświęcim”

Gmina Oświęcim uzyskała dofinansowanie Projektu pt. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Oświęcim” Wtorek, 18 września 2018 Projekt „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Oświęcim” przygotowany został w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w oparciu o projekt Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji pn. „e-Xtra Kompetentni – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego”.

Wyższa subwencja ogólna na oświatę

Wyższa subwencja ogólna na oświatę Wtorek, 18 września 2018 Gmina Oświęcim otrzymała z Ministerstwa Edukacji Narodowej środki finansowe na wyposażenie dwóch największych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Oświęcim w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia i fizyka). Otrzymały je Szkoła Podstawowa w Babicach w wysokości 27 713 zł oraz Szkoła Podstawowa w Grojcu w wysokości 21 252 zł, zgodnie z zapotrzebowaniem przygotowanym przez w/w szkoły.

Jesienna edycja ogólnopolskiego projektu Ministerstwa Sportu i Turystyki „UMIEM PŁYWAĆ”

Jesienna edycja ogólnopolskiego projektu Ministerstwa Sportu i Turystyki „UMIEM PŁYWAĆ” Poniedziałek, 17 września 2018 Trwa rekrutacja uczniów klas II i III szkół podstawowych Gminy Oświęcim do udziału w ogólnopolskim projekcie Ministerstwa Sportu i Turystyki „UMIEM PŁYWAĆ”. Kolejna grupa najmłodszych uczniów szkół podstawowych Gminy Oświęcim ma szansę zdobyć umiejętność pływania pod okiem fachowej kadry trenerskiej.

archiwum wiadomości