Realizacja projektu pn. "Odkrywam Małopolskę” w Gminie Oświęcim

Realizacja projektu pn. Piątek, 1 października 2021 Uczniowie ze szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Oświęcim, uczestniczą w wycieczkach przedmiotowych - Szlakiem Orlich Gniazd w ramach realizacji projektu pn. „Odkrywam Małopolskę”.

Wycieczka Szlakiem Orlich Gniazd – w ramach realizacji projektu pn. „Odkrywam Małopolskę” w Gminie Oświęcim

Wycieczka Szlakiem Orlich Gniazd – w ramach realizacji projektu pn. „Odkrywam Małopolskę” w Gminie Oświęcim Czwartek, 30 września 2021   W dniu 28 września 2021 roku, uczniowie klas piątych Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rajsku oraz Szkoły Podstawowej im. Pomnik Dzieci – Więźniów Kl Auschwitz – Birkenau w Brzezince uczestniczyli w wycieczce „Szlakiem Orlich Gniazd” w ramach real

Ruszyła realizacja projektu „Odkrywam Małopolskę” w Gminie Oświęcim

Ruszyła realizacja projektu „Odkrywam Małopolskę” w Gminie Oświęcim Wtorek, 28 września 2021   Gmina Oświęcim otrzymała od Województwa Małopolskiego dofinansowanie do projektu pn. „ODKRYWAM MAŁOPOLSKĘ” w ramach programu wsparcia turystyki szkolnej  w 2021 r. w wysokości 5000,00 zł.   Projekt pn. „ODKRYWAM MAŁOPOLSKĘ” w Gminie

Rusza rekrutacja do projektu pn. „ODKRYWAM MAŁOPOLSKĘ”

Rusza rekrutacja do projektu pn. „ODKRYWAM MAŁOPOLSKĘ” Poniedziałek, 20 września 2021 W szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Oświęcim rusza rekrutacja do projektu pn. „ODKRYWAM MAŁOPOLSKĘ w ramach programu wsparcia turystyki szkolnej w 2021 r., który jest dofinansowany ze środków budżetu Województwa małopolskiego oraz Gminy Oświęcim.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r.

Wtorek, 3 sierpnia 2021 Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla szkół podstawowych, które będą obowiązywały od 1 września 2021 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Poniedziałek, 2 sierpnia 2021   Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim informuje o wyniku postępowania na Wykonanie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na przewozie dzieci niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Gminy Oświęcim, na trasie dom – placówka oświatowa &nd

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci niepełnosprawnych

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci niepełnosprawnych Piątek, 9 lipca 2021   Samorzadowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim, Rajsko ul.Edukacyjna 9, 32-600 Oświęcim, niniejszym informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień pu

Informacja z otwarcia oferty ostatecznej - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przewóz dzieci niepełnosprawnych

Informacja z otwarcia oferty ostatecznej - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przewóz dzieci niepełnosprawnych Czwartek, 8 lipca 2021   Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim, działając na podstawie art. 222 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. poz.2019 ze zm.), udostępnia informację z otwarcia oferty ostatecznej na   Wykonanie na

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Poniedziałek, 5 lipca 2021   Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim informuje, że na stronie postępowania : https://miniportal.uzp.gov.pl została zamieszczona Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: Wykonanie na rzecz Zamawiaj

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim ogłasza zamiar zawarcia umowy na przewóz dzieci niepełnosprawnych

Wtorek, 29 czerwca 2021   Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim ogłasza zamiar zawarcia umowy na Wykonanie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na przewozie dzieci niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Gminy Oświęcim, na trasie dom – placówka oświatowa &

archiwum wiadomości

GALERIA