Infomacja z otwarcia ofert

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp,
zgodnie z ustawą tj. Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych ( t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)

 

Wykonanie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na przewozie dzieci niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Gminy Oświęcim, na trasie dom - placówka oświatowa - dom  wraz z opieką

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), udostępnia informację z otwarcia ofert, na stronie prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d914d917-ad85-4ec1-89b4-6331df077ef7

 

Tagi