Akty prawne

 

 

   Uchwała nr XXIV/267/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 19 października 2016 r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Oświęcim Nr XXXVII/286/09 z dnia 07 października 2009 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

 

   Uchwała Nr XXXVII/286/09  Rady Gminy Oświęcim z dnia 7 października 2009 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania finansowej pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

 

 

 

 

  Uchwała NR XLVI/501/18  Rady Gminy Oświęcim z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Oświęcim

 

 

 Uchwała Nr XXIV/176/12 Rady Gminy w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania nauczycielom zatrudnionym w samorządowych placówkach oświatowych w gminie Oświęcim dodatków do wynagrodzeń, (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2012 r. poz. 3226)

 

 

 

  UCHWAŁA NR XLIII/479/18  Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli w ramach specjalnego funduszu nagród, za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

 

 

 

 

 

ARCHIWUM

 

 

  UCHWAŁA Nr XXII/240/16  RADY GMINY OŚWIĘCIM z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie: ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Oświęcim.