Akty prawne

Uchwała Nr IX/69/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmiany trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Oświęcim oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji

 

 

 

  Uchwała NR XLI/461/17  Rady Gminy Oświęcim z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Oświęcim oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji

 

 

  Uchwała Nr XV/95/11 Rady Gminy w Oświęcimiu z dnia 19 października 2011 r. w sprawie wysokości opłat za wpis żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 

 

 

   UCHWAŁA Nr XI/118/15  RADY GMINY OŚWIĘCIM z dnia 23 września 2015 r. w sprawie: określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego

 

 

 

 

UCHWAŁY ARCHIWALNE:

  UCHWAŁA NR XXVIII/308/17 RADY GMINY OŚWIĘCIM z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Oświęcim oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.

 

 

   Uchwała nr XXVI/277/16 Rady Gminy Oświęcim z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Oświęcim Nr XIII/135/15 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Oświęcim oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

 

      UCHWAŁA Nr XIII/135/15  RADY GMINY OŚWIĘCIM z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Oświęcim oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.

 

   Wniosek o udzielenie dotacji na dany rok

 

    Informacja miesięczna o aktualnej liczbie uczniów

 

    Rozliczenie dotacji oświatowej otrzymanej z budżetu Gminy Oświęcim