ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU „JUŻ PŁYWAM”- edycja 2023

 

W szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Oświęcim od dnia 25 września 2023 r. do dnia 27 października 2023 r., był realizowany projekt pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno - sportowych pn.: „Już pływam"- edycja 2023  w formie nauki pływania, współfinansowany przez Województwo Małopolskie oraz Gminę Oświęcim, w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży”.

 

Zajęcia odbywały się na krytej Pływalni MOSIR w Oświęcimiu, ul. Chemików 2 i prowadzone były przez wykwalifikowanych instruktorów WOPR Oświęcim, pod nadzorem ratowników z krytej Pływalni MOSIR. Nad bezpieczeństwem dojeżdżających uczniów czuwali nauczyciele – opiekunowie, ze szkół podstawowych. 60 uczestników projektu podzielonych na 6 grup szkoleniowych, uczestniczyło w zajęciach nauki pływania, jak również w zajęciach rekreacyjnych. W projekcie Już Pływam dzieci miały zapewniony dowóz i odwóz na basen, którym to się zajęła Firma SPORYSZ z Grojca, zgodnie z ustalonym harmonogramem dowozu dzieci z poszczególnych szkół. Trasa dowozu obejmowała szkołę- pływalnię-szkołę.

 

Każdy uczestnik został poinstruowany o zasadach bezpiecznej kąpieli na basenach oraz wodach otwartych. Przeznaczono 20 godzin lekcyjnych nauki pływania na każdą grupę szkoleniową. Nauką pływania zajmowało się 6 wykwalifikowanych instruktorów, natomiast opieką 5 nauczycieli.

W wyniku realizacji projektu „Już pływam” osiągnięto wyznaczone cele:

Projekt zakładał:

 • nabycie umiejętności pływackich,;
 • wzrost bezpieczeństwa młodych Małopolan, poprzez edukację w zakresie bezpiecznego korzystania z różnego rodzaju zbiorników wodnych;
 • poprawa kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej;
 • zachęcenie do aktywnych form spędzania wolnego czasu, stwarzając tym samym szansę dla rozwoju sportowych talentów;
 • upowszechnianie kultury fizycznej, służące m.in. integracji społecznej
  w oparciu o wartości niesione przez kulturę fizyczną i sport;
 • promocja Małopolski, jako regionu szczególnie przyjaznego dla uprawiania rekreacji i sportu.

 

Osiągnięto również zakładane rezultaty z realizacji projektu „Już pływam - edycja 2023”:

 

 • zdobycie przez uczestników projektu umiejętności pływania,
 • poprawę bezpieczeństwa na pływalniach lub basenach odkrytych,
 • rozważne i aktywne spędzanie wolnego czasu.

 

Dzieci zapoznały się ze środowiskiem wodnym, poznały zasady bezpiecznej kąpieli na basenach oraz wodach otwartych.

Nauczyły się:

 • poślizgu w pozycji na plecach i piersiach;
 • oddychania podczas pływania w pozycji na piersiach;
 • pracy nóg do kraula, grzbietu, delfina i stylu klasycznego;
 • pracy RR do kraula, grzbietu, stylu klasyczneg;
 • potrafią przepłynąć bez zatrzymania odcinek od 25 do 50 metrów wybranym stylem;
 • poznały także zakres ćwiczeń oddechowych, wypornościowych i koordynacyjnych do każdego stylu pływackiego, by mogły samodzielnie doskonalić swoje umiejętności pływackie;
 • wzmocniły mięśnie postawne ciała;
 • poprawiły swoją wydolność tlenową;
 • zostały zachęcone do dbania o kondycję i tężyznę fizyczną;
 • będą zachęcać swoich rodziców oraz opiekunów prawnych do wspólnego spędzania wolnego czasu nad wodą, na basenie.

 

Dziękujemy Województwu Małopolskiemu i Gminie Oświęcim za dofinansowanie projektu “Już pływam – edycja 2023” oraz  możliwość realizcji projektu w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Oświęcim.

 

 

Koordynatorzy projektu:

(-) mgr Agata Michalska – Dyrektor CUW Gminy Oświęcim

(-) mgr Violetta Korczyk – Zastępca Dyrektora CUW Gminy Oświęcim

 

Tagi

GALERIA