Realizacja projektu „Już Pływam”- edycja 2023 w Gminie Oświęcim

 

 

Od dnia 25.09.2023 r.  w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Oświęcim, realizowany jest projekt pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno - sportowych pn.: "Już pływam"- edycja 2023, w formie nauki pływania, współfinansowany przez Województwo Małopolskie.

W projekcie bierze udział 60 uczniów z 7 szkół podstawowych z klas II-III. Utworzono 6 grup szkoleniowych po 10 osób w grupie.

Zajęcia odbywają się na krytej Pływalni MOSIR w Oświęcimiu i prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów WOPR Oświęcim, pod nadzorem ratowników. Nad bezpieczeństwem dojeżdżających uczniów czuwają nauczyciele - opiekunowie. Uczestnicy projektu uczestniczą w zajęciach nauki pływania jak również w zajęciach rekreacyjnych. Uczestnicy projektu mają zorganizowany dowóz i odwóz na basen.

 

W poniedziałki i w środy zajęcia nauki pływania na Krytej Pływalni w Oświęcimiu mają uczniowie z następujących szkół:

  1. Szkoły Podstawowej w Babicach;
  2. Szkoły Podstawowej w Brzezince;
  3. Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Harmężach;
  4. Szkoły Podstawowej w Porębie Wielkiej,
  5. Szkoły Podstawowej w Włosienicy,

natomiast we wtorki i w czwartki zajęcia nauki pływania na basenie mają uczniowie:

  1. Szkoły Podstawowej w Grojcu;
  2. Szkoły Podstawowej w Zaborzu;

 

Zajęcia na basenie będą trwać do 27.10.2023 r.

Realizacja niniejszego programu zapewni uczniom zdobycie i doskonalenie umiejętności pływania oraz zapozna ich z zasadami bezpiecznego zachowania się na pływalni oraz w wodzie. Pływanie jest uważane za najbezpieczniejszą i najbardziej wszechstronną dyscyplinę sportu. Aktywność ta poprawia ogólny stan zdrowia (profilaktyka wad postawy i skrzywień kręgosłupa), podnosi ogólną sprawność fizyczną uczniów  oraz wyrabia pożądane cechy osobowości tj. odwagę, zdyscyplinowanie, samodzielność.

 

Koordynatorzy projektu:

(-) mgr Agata Michalska – Dyrektor CUW Gminy Oświęcim

(-) mgr Violetta Korczyk – Zastępca Dyrektora CUW Gminy Oświęcim

Tagi

GALERIA