Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych informuje o ogłoszeniu o wyniku postępowania w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) w trybie Podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1  ustawy Pzp, usługi na
Wykonanie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na przewozie dzieci niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Gminy Oświęcim, na trasie dom - placówka oświatowa - dom wraz z opieką,

Ogłoszenie o wyniku postępowania usługi link do miniportalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3e28ee52-abd6-439c-bf81-14509fc3ced7

Tagi