„JUŻ PŁYWAM” edycja 2023

„JUŻ PŁYWAM” edycja 2023 Czwartek, 30 listopada 2023   „JUŻ PŁYWAM” edycja 2023 MAŁOPOLSKI PROJEKT NAUKI PŁYWANIA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W RAMACH ZADANIA PN. „ZAGOSPODAROWANIE CZASU WOLNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY” W małopolskim projekcie nauki pływania pn.&rdq

Informacja z otwarcia ofert - przewóz dzieci niepełnosprawnych

Środa, 14 czerwca 2023   Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, zgodnie z ustawą tj. Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j.:

Poznaj Polskę - przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki

Poznaj Polskę - przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki Czwartek, 5 maja 2022 Gmina Oświęcim uzyskała wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” w kwocie 41 947,60 zł. dla trzech szkół. Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowad

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025 Piątek, 1 października 2021   Decyzją Wojewody Małopolskiego Gmina Oświęcim uzyskała wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” dla 5 przedszkoli oraz 3 szkół podstawowych. Koszt całkowity projektu: 48 950,00 zł. Kwota wnioskowana

Realizacja Programu „Aktywna Tablica” na lata 2021-2024

Piątek, 29 października 2021   „Aktywna Tablica” to rządowy program, którego celem jest rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji (tak uczniów, jak i nauczycieli) z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Mówiąc prościej: to dofinansowania na moder

SKS - Szkolny Klub Sportowy

SKS - Szkolny Klub Sportowy Piątek, 27 listopada 2020   Osiem szkół z terenu Gminy Oświęcim od stycznia 2020 bierze udział w Programie Szkolny Klub Sportowy, realizowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Gminę Oświęcim, przy współpracy z Wojewódzkim Małopolskim Szkolnym Związkiem Sportowym.  &nb

Podsumowanie projektu "Odkrywam Małopolskę" w Gminie Oświęcim

Podsumowanie projektu Wtorek, 17 listopada 2020 Projekt „Odkrywam Małopolskę”, współfinansowany przez Województwo Małopolskie oraz Gminę Oświęcim. Środki w formie dotacji celowej zabezpieczone z budżetu Województwa Małopolskiego na podstawie Uchwały Nr XXIV/366/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 września 2020 r. Projekt Odkrywam Małopolskę w Gminie Oświęcim, został zrealizowany w postaci jednodniowej wycieczki uczniów kl. V i VI ze szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Oświęcim do Ojcowskiego Parku Narodowego – Jaskini Wierzchowskiej.

Projekt "Jeżdżę z głową" edycja 2020

Projekt Wtorek, 19 maja 2020 Projekt Jeżdżę z głową „współfinansowany przez Województwo Małopolskie oraz Gminę Oświęcim. Środki w formie dotacji celowej zabezpieczone z budżetu Województwa Małopolskiego na podstawie Uchwały Nr 24/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 09 stycznia 2020r. Projekt „Jeżdżę z głową” został zrealizowany w formie 5 dniowego wyjazdowego pobytu uczniów klas III, IV ze szkół z terenu Gminy Oświęcim na tzw.” Białej Szkole”, podczas którego uczniowie codziennie brali udział w zajęciach nauki jazdy na nartach.

Podsumowanie edycji wiosennej 2019 Programu „Szkolny Klub Sportowy”

Podsumowanie edycji wiosennej 2019  Programu „Szkolny Klub Sportowy” Środa, 26 czerwca 2019 Osiem szkół z terenu Gminy Oświęcim wzięło udział w Programie Szkolny Klub Sportowy, realizowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Gminę Oświęcim, przy współpracy z Wojewódzkim Małopolskim Szkolnym Związkiem Sportowym.

Projekt „Jeżdżę z głową” edycja 2019

Projekt „Jeżdżę z głową” edycja 2019 Środa, 26 czerwca 2019 Projekt został zrealizowany w formie 5 dniowego wyjazdowego pobytu uczniów klas III, IV i V ze szkół z terenu Gminy Oświęcim na tzw.” Białej Szkole”, podczas którego uczniowie codziennie brali udział w zajęciach nauki jazdy na nartach.

Finalizacja projektu „Umiem pływać” edycja wiosenna 2019

Finalizacja projektu „Umiem pływać” edycja wiosenna 2019 Środa, 26 czerwca 2019 Uczniowie najmłodszych klas I-III gminnych szkół, mogli skorzystać z programu "Umiem pływać", organizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, a realizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy „Ósemka” Oświęcim.

Rozwijamy szkolną infrastrukturę w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Rozwijamy szkolną infrastrukturę w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Poniedziałek, 2 lipca 2018   W ramach  Rządowego Programu „Aktywna Tablica” na lata 2017-2019, aż siedem szkół podstawowych z Gminy Oświęcim otrzymało w 2018 r. dotację w wysokości 98 000,00 zł na zakup interaktywnych pomocy dydaktycznych. Gmina zabezpieczyła wkład własny w wyso

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Poniedziałek, 2 lipca 2018     Kolejne szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Oświęcim uzyskały dofinansowanie na zakup książek do bibliotek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W 2018 roku Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Oświęcim dotację w wysokości 56 000,00 zł z

Projekt „Jeżdżę z głową” edycja 2018

Projekt „Jeżdżę z głową” edycja 2018 Sobota, 31 marca 2018 Projekt został zrealizowany w formie 5 dniowego wyjazdowego pobytu uczniów klas III ze szkół z terenu Gminy Oświęcim na tzw.” Białej Szkole”, podczas którego uczniowie codziennie brali udział w zajęciach nauki jazdy na nartach.

„JUŻ PŁYWAM” edycja 2017

„JUŻ PŁYWAM” edycja 2017 Poniedziałek, 22 stycznia 2018   „JUŻ PŁYWAM” edycja 2017 MAŁOPOLSKI PROJEKT NAUKI PŁYWANIA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W RAMACH ZADANIA PN. „ZAGOSPODAROWANIE CZASU WOLNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY” W małopolskim projekcie nauki pływania pn.”J

Projekt wymiana i modernizacja sprzętu w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów profilaktyki zdrowotnej - II tura

Poniedziałek, 22 stycznia 2018     PROJEKT WYMIANA I MODERNIZACJA SPRZĘTU W OBIEKTACH  ZWIĄZANYCH    Z OCHRONĄ  ZDROWIA  Z WYŁĄCZENIEM PROGRAMÓW  PROFILAKTYKI  ZDROWOTNEJ   Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie wyposaże

Projekt wymiana i modernizacja sprzętu w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów profilaktyki zdrowotnej - I tura

Poniedziałek, 22 stycznia 2018     PROJEKT- WYMIANA I MODERNIZACJA SPRZĘTU W OBIEKTACH  ZWIĄZANYCH  Z OCHRONĄ  ZDROWIA  Z WYŁĄCZENIEM  PROGRAMÓW  PROFILAKTYKI  ZDROWOTNEJ       Projekt miał na

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Wtorek, 2 stycznia 2018 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA Priorytetet 3 - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa był realizowany w dwóch szkołach  Gminy Oświecim w roku 2017 r. To program dotyczący wsparcia zakupu książek do bibliotek szkol

"Książki naszych marzeń" - ministerialny projekt w podstawówkach.

Wtorek, 20 października 2015

Nasze szkoły przystąpiły do ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez MEN pt. „Książki naszych marzeń", którego celem jest popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz promowanie inicjatyw na rzecz zwiększenia zainteresowania czytaniem książek wśród uczniów …

archiwum wiadomości