SKS - Szkolny Klub Sportowy

SKS - Szkolny Klub Sportowy Piątek, 27 listopada 2020   Osiem szkół z terenu Gminy Oświęcim od stycznia 2020 bierze udział w Programie Szkolny Klub Sportowy, realizowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Gminę Oświęcim, przy współpracy z Wojewódzkim Małopolskim Szkolnym Związkiem Sportowym.  &nb

Podsumowanie projektu "Odkrywam Małopolskę" w Gminie Oświęcim

Podsumowanie projektu Wtorek, 17 listopada 2020 Projekt „Odkrywam Małopolskę”, współfinansowany przez Województwo Małopolskie oraz Gminę Oświęcim. Środki w formie dotacji celowej zabezpieczone z budżetu Województwa Małopolskiego na podstawie Uchwały Nr XXIV/366/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 września 2020 r. Projekt Odkrywam Małopolskę w Gminie Oświęcim, został zrealizowany w postaci jednodniowej wycieczki uczniów kl. V i VI ze szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Oświęcim do Ojcowskiego Parku Narodowego – Jaskini Wierzchowskiej.

Projekt "Jeżdżę z głową" edycja 2020

Projekt Wtorek, 19 maja 2020 Projekt Jeżdżę z głową „współfinansowany przez Województwo Małopolskie oraz Gminę Oświęcim. Środki w formie dotacji celowej zabezpieczone z budżetu Województwa Małopolskiego na podstawie Uchwały Nr 24/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 09 stycznia 2020r. Projekt „Jeżdżę z głową” został zrealizowany w formie 5 dniowego wyjazdowego pobytu uczniów klas III, IV ze szkół z terenu Gminy Oświęcim na tzw.” Białej Szkole”, podczas którego uczniowie codziennie brali udział w zajęciach nauki jazdy na nartach.

Podsumowanie edycji wiosennej 2019 Programu „Szkolny Klub Sportowy”

Podsumowanie edycji wiosennej 2019  Programu „Szkolny Klub Sportowy” Środa, 26 czerwca 2019 Osiem szkół z terenu Gminy Oświęcim wzięło udział w Programie Szkolny Klub Sportowy, realizowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Gminę Oświęcim, przy współpracy z Wojewódzkim Małopolskim Szkolnym Związkiem Sportowym.

Projekt „Jeżdżę z głową” edycja 2019

Projekt „Jeżdżę z głową” edycja 2019 Środa, 26 czerwca 2019 Projekt został zrealizowany w formie 5 dniowego wyjazdowego pobytu uczniów klas III, IV i V ze szkół z terenu Gminy Oświęcim na tzw.” Białej Szkole”, podczas którego uczniowie codziennie brali udział w zajęciach nauki jazdy na nartach.

Finalizacja projektu „Umiem pływać” edycja wiosenna 2019

Finalizacja projektu „Umiem pływać” edycja wiosenna 2019 Środa, 26 czerwca 2019 Uczniowie najmłodszych klas I-III gminnych szkół, mogli skorzystać z programu "Umiem pływać", organizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, a realizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy „Ósemka” Oświęcim.

Rozwijamy szkolną infrastrukturę w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Rozwijamy szkolną infrastrukturę w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Poniedziałek, 2 lipca 2018   W ramach  Rządowego Programu „Aktywna Tablica” na lata 2017-2019, aż siedem szkół podstawowych z Gminy Oświęcim otrzymało w 2018 r. dotację w wysokości 98 000,00 zł na zakup interaktywnych pomocy dydaktycznych. Gmina zabezpieczyła wkład własny w wyso

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Poniedziałek, 2 lipca 2018     Kolejne szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Oświęcim uzyskały dofinansowanie na zakup książek do bibliotek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W 2018 roku Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Oświęcim dotację w wysokości 56 000,00 zł z

Projekt „Jeżdżę z głową” edycja 2018

Projekt „Jeżdżę z głową” edycja 2018 Sobota, 31 marca 2018 Projekt został zrealizowany w formie 5 dniowego wyjazdowego pobytu uczniów klas III ze szkół z terenu Gminy Oświęcim na tzw.” Białej Szkole”, podczas którego uczniowie codziennie brali udział w zajęciach nauki jazdy na nartach.

„JUŻ PŁYWAM” edycja 2017

„JUŻ PŁYWAM” edycja 2017 Poniedziałek, 22 stycznia 2018   „JUŻ PŁYWAM” edycja 2017 MAŁOPOLSKI PROJEKT NAUKI PŁYWANIA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W RAMACH ZADANIA PN. „ZAGOSPODAROWANIE CZASU WOLNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY” W małopolskim projekcie nauki pływania pn.”J

Projekt wymiana i modernizacja sprzętu w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów profilaktyki zdrowotnej - II tura

Poniedziałek, 22 stycznia 2018     PROJEKT WYMIANA I MODERNIZACJA SPRZĘTU W OBIEKTACH  ZWIĄZANYCH    Z OCHRONĄ  ZDROWIA  Z WYŁĄCZENIEM PROGRAMÓW  PROFILAKTYKI  ZDROWOTNEJ   Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie wyposaże

Projekt wymiana i modernizacja sprzętu w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów profilaktyki zdrowotnej - I tura

Poniedziałek, 22 stycznia 2018     PROJEKT- WYMIANA I MODERNIZACJA SPRZĘTU W OBIEKTACH  ZWIĄZANYCH  Z OCHRONĄ  ZDROWIA  Z WYŁĄCZENIEM  PROGRAMÓW  PROFILAKTYKI  ZDROWOTNEJ       Projekt miał na

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Wtorek, 2 stycznia 2018 REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA Priorytetet 3 - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa był realizowany w dwóch szkołach  Gminy Oświecim w roku 2017 r. To program dotyczący wsparcia zakupu książek do bibliotek szkol

"Książki naszych marzeń" - ministerialny projekt w podstawówkach.

Wtorek, 20 października 2015

Nasze szkoły przystąpiły do ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez MEN pt. „Książki naszych marzeń", którego celem jest popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz promowanie inicjatyw na rzecz zwiększenia zainteresowania czytaniem książek wśród uczniów …

Kolejna edycja projektu "Już pływam" edycja 2015

Kolejna edycja projektu Środa, 18 marca 2015

Rozpoczynamy kolejną edycję projektu pt. "Już pływam" w ramach zadania: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. Adresatami projektu będą uczniowie szkół podstawowych z klas od I do VI, nieumiejących pływać ...

Dotacja celowa " Pierwszy dzwonek" - wsparciem objęto 104 uczniów.

Dotacja celowa Piątek, 29 sierpnia 2014

W naszej gminie wsparciem zostanie objętych  32 rodziny - 104 dzieci  w tym  39 uczniów szkół podstawowych, 33 gimnazjalistów oraz 32 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Łączna kwota otrzymanej dotacji ...

Zaczynamy realizację projektu "Już pływam" edycja 2013

Zaczynamy realizację projektu Piątek, 17 maja 2013

Rozpoczynamy kolejną edycję projektu pt. "Już pływam" w ramach zadania: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. Adresatami projektu będą uczniowie szkół podstawowych z klas od I do VI, nieumiejących pływać ...

Pracownia komputerowa dla SP Włosienica w ramach programu "Cyfrowa Szkoła"

Pracownia komputerowa  dla SP Włosienica w ramach  programu Poniedziałek, 31 grudnia 2012

Przypominamy, że w dniu 14 maja 2012 w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się losowanie w ramach 383 szkół, które zgłosiły swój udział do programu „Cyfrowa szkoła”. Swój udział w programie zadeklarowało również 6 szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Losowanie w wariancie II okazało się szczęśliwe dla Szkoły Podstawowej we Włosienicy, która otrzyma dofinansowanie do zakupu pomocy dydaktycznych. Wartość projektu oszacowano na kwotę 116.000 zł, w tym szkoła wnioskowała o wsparcie finansowe w kwocie 92.800 zł ...

Pilotażowy program "Cyfrowa Szkoła" 2012

Pilotażowy program Poniedziałek, 31 grudnia 2012

SP Babice i SP Poręba W. znalazły się w gronie 24 szkół zakwalifikowanych do udziału w innowacyjnym projekcie edukacyjnym Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji stanowiącym komponent pilotażu Rządowego Programu „Cyfrowa Szkoła” ...

archiwum wiadomości