Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci niepełnosprawnych

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przewóz dzieci niepełnosprawnych Piątek, 9 lipca 2021   Samorzadowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim, Rajsko ul.Edukacyjna 9, 32-600 Oświęcim, niniejszym informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień pu

Informacja z otwarcia oferty ostatecznej - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przewóz dzieci niepełnosprawnych

Informacja z otwarcia oferty ostatecznej - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przewóz dzieci niepełnosprawnych Czwartek, 8 lipca 2021   Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim, działając na podstawie art. 222 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. poz.2019 ze zm.), udostępnia informację z otwarcia oferty ostatecznej na   Wykonanie na

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Poniedziałek, 5 lipca 2021   Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim informuje, że na stronie postępowania : https://miniportal.uzp.gov.pl została zamieszczona Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: Wykonanie na rzecz Zamawiaj

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim ogłasza zamiar zawarcia umowy na przewóz dzieci niepełnosprawnych

Wtorek, 29 czerwca 2021   Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim ogłasza zamiar zawarcia umowy na Wykonanie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na przewozie dzieci niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Gminy Oświęcim, na trasie dom – placówka oświatowa &

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Środa, 23 czerwca 2021 Dotyczy: Wykonanie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na przewozie dzieci niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Gminy Oświęcim, na trasie dom – placówka oświatowa – dom wraz z opieką Znak sprawy: CUW.PN.1.2021

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Środa, 23 czerwca 2021 Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim informuje, że na stronie postępowania : https://miniportal.uzp.gov.pl/ została zamieszczona Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: Wykonanie na rzecz Zamawiającego us

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim ogłasza przetarg na przewóz dzieci niepełnosprawnych

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim ogłasza przetarg na przewóz dzieci niepełnosprawnych Wtorek, 15 czerwca 2021   Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na przewozie dzieci niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Gminy Oświęcim, na trasie dom – placówka oświatowa – dom wraz z opieką podczas przewozu. Postępowanie o udz

31 maja wszyscy uczniowie wracają do nauki stacjonarnej na zasadach sprzed pandemii

31 maja wszyscy uczniowie wracają do nauki stacjonarnej na zasadach sprzed pandemii Poniedziałek, 31 maja 2021 Od dziś tj. 31 maja wraca stacjonarna nauka w szkołach dla wszystkich uczniów i słuchaczy. 28 maja br. Minister Edukacji i Nauki podpisał stosowne przepisy w tym zakresie.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych Czwartek, 13 maja 2021 Stopniowo wracamy do zajęć stacjonarnych. Od 31 maja br. już wszyscy uczniowie i słuchacze będą uczyć się w szkołach i placówkach. Aby powrót do szkół był bezpieczny, MEiN we współpracy z MZ i GIS przygotowało wytyczne sanitarne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkola/szkoły/ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkola/szkoły/ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego Poniedziałek, 10 maja 2021   Podstawa prawna dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej Przepisy warunkujące organizację bezpłatnego dowozu lub zwrot kosztów dowozu do placówek oświatowych dla dzieci/uczniów niepełnosprawnych zostały określone przez ustawę z dnia 14 grudnia 2

archiwum wiadomości

GALERIA