Dyżury wakacyjne w przedszkolach

Dyżury wakacyjne w przedszkolach Środa, 31 stycznia 2018 Dyżury wakacyjne w Przedszkolach Samorządowych Gminy Oświęcim w 2018 roku.

„JUŻ PŁYWAM” edycja 2017

„JUŻ PŁYWAM” edycja 2017 Poniedziałek, 22 stycznia 2018   „JUŻ PŁYWAM” edycja 2017 MAŁOPOLSKI PROJEKT NAUKI PŁYWANIA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W RAMACH ZADANIA PN. „ZAGOSPODAROWANIE CZASU WOLNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY” W małopolskim projekcie nauki pływania pn.”J

Projekt wymiana i modernizacja sprzętu w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów profilaktyki zdrowotnej - II tura

Poniedziałek, 22 stycznia 2018     PROJEKT WYMIANA I MODERNIZACJA SPRZĘTU W OBIEKTACH  ZWIĄZANYCH    Z OCHRONĄ  ZDROWIA  Z WYŁĄCZENIEM PROGRAMÓW  PROFILAKTYKI  ZDROWOTNEJ   Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie wyposaże

Projekt wymiana i modernizacja sprzętu w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów profilaktyki zdrowotnej - I tura

Poniedziałek, 22 stycznia 2018     PROJEKT- WYMIANA I MODERNIZACJA SPRZĘTU W OBIEKTACH  ZWIĄZANYCH  Z OCHRONĄ  ZDROWIA  Z WYŁĄCZENIEM  PROGRAMÓW  PROFILAKTYKI  ZDROWOTNEJ       Projekt miał na

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Wtorek, 2 stycznia 2018   REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA   Priorytetet 3 - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa był realizowany w dwóch szkołach  Gminy Oświecim w roku 2017 r. To program dotyczący wsparcia zakupu

Wyróżnienia dla dyrektorów placówek oświatowych

Wyróżnienia dla dyrektorów placówek oświatowych Środa, 20 grudnia 2017 15 listopada 2017 roku w Kuratorium Oświaty w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych przyznanych w 2017 roku nauczycielom oraz osobom pracującym w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych.

Sektor finansowy edukuje razem z samorządami

Sektor finansowy edukuje razem z samorządami Środa, 27 września 2017 Gmina Oświęcim dołączyła do Projektu sektorowego Bankowcy dla Edukacji. Porozumienie o współpracy w zakresie edukacji ekonomicznej i cyberbezpieczeństwa pomiędzy sektorem finansowym a samorządem lokalnym zostało podpisane przez Wójta Gminy Oświęcim oraz Związek Banków Polskich i Warszawski Instytut Bankowości.

Zmiana zasad dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych od 01.09.2017

Zmiana zasad dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych od 01.09.2017 Poniedziałek, 18 września 2017 O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Oświęcim, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Oświęcim, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

Projekt "Już pływam" edycja 2017

Projekt  Czwartek, 6 lipca 2017 Zakończyła się realizacja projektu „Już pływam” edycja 2017,który trwał od 03.04.2017 r. do 19.06.2017 r.

Kolejna edycja projektu "Już pływam" 2017

Kolejna edycja projektu Czwartek, 13 kwietnia 2017 Gmina Oświęcim po raz kolejny bierze udział w małopolskim projekcie nauki pływania pn. „Już pływam” realizowanym w ramach zadania pn. ”Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży”.

archiwum wiadomości