Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wtorek, 28 czerwca 2022 Znak sprawy: CUW.PN.1.2022   I INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA   Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim Rajsko,  ul. Edukacyjna 9, 32-600 Oświęcim, informuję o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  w

Informacja z otwarcia ofert

Czwartek, 9 czerwca 2022   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, zgodnie z ustawą tj. Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. Prawo zam

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim ogłasza przetarg na przewóz dzieci niepełnosprawnych

Środa, 1 czerwca 2022 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na przewozie dzieci niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Gminy Oświęcim, na trasie dom – placówka oświatowa – dom wraz z opieką podczas przewozu. Postępowanie o udzielenie za

Poznaj Polskę - przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki

Poznaj Polskę - przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki Czwartek, 5 maja 2022 Gmina Oświęcim uzyskała wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” w kwocie 41 947,60 zł. dla trzech szkół. Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowad

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkola/szkoły/ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego

Czwartek, 21 kwietnia 2022   1. Podstawa prawna dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Przepisy warunkujące organizację bezpłatnego dowozu lub zwrot kosztów dowozu do placówek oświatowych dla dzieci/uczniów niepełnosprawnych zostały określone przez ustawę z dnia 14 grudnia

Wójt gminy ogłosza konkurs na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola gminnego

Piątek, 15 kwietnia 2022 Wójt Gminy Oświęcim ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów: 1) Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rajsku, ul. Edukacyjna 11, 32-600 Oświęcim-Rajsko, 2) Szkoły Podstawowej im. Józefa Suskiego we Włosienicy, ul. J.Suskiego 53, 32-642 Włosi

Oświadczenie o kontynuacji kształcenia w ukraińskim systemie oświaty

Oświadczenie o kontynuacji kształcenia w ukraińskim systemie oświaty Czwartek, 31 marca 2022   Dzieci i uczniowie, obywatele Ukrainy, uczący się w przedszkolu lub szkole funkcjonującej w ukraińskim systemie oświaty w trybie zdalnym nie podlegają obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnego, obowiązkowi szkolnemu albo obowiązkowi nauki. Rodzic lub osoba sprawująca op

Pomoc dla dzieci obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa - refundacja posiłków

Pomoc dla dzieci obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa - refundacja posiłków Wtorek, 22 marca 2022   Na podstawie informacji przekazanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z/s w Grojcu zawiadamiamy, że obiady dla dzieci przybywających z Ukrainy i uczęszczających do gminnych szkół i przedszkoli będą refundowane. Szkoły i przedszkola o szczegółach będą info

Informacja dla rodziców dzieci ukraińskich przebywających na terenie gminy Oświęcim

Informacja dla rodziców dzieci ukraińskich przebywających na terenie gminy Oświęcim Poniedziałek, 21 marca 2022 Ukraińskie Ministerstwo Edukacji i Nauki uruchomiło platformę, dzięki której uczniowie będą mieli możliwość kontynuowania nauki w formie zdalnej. Przygotowana platforma edukacyjna zawiera plany lekcji dla poszczególnych klas (od 1 do 11) i umożliwia dostęp do cyfrowych we

Oddziały przygotowawcze w gminie Oświęcim dla dzieci z Ukrainy

Oddziały przygotowawcze w gminie Oświęcim dla dzieci z Ukrainy Piątek, 18 marca 2022   W gminie Oświęcim planuje się otwarcie od 28 marca 2022 r. oddziałów przygotowawczych dla uczniów z Ukrainy. Rekrutacje będą prowadzić dwie szkoły wskazane przez Wójta Gminy Oświęcim Zarządzeniem nr 38/2022 z dnia 15 marca 2022 r.: - Szkoła Podstawowa im

archiwum wiadomości

GALERIA