Rusza Projekt „Już Pływam” 2023 w Gminie Oświęcim

 

 

Gmina Oświęcim bierze udział w małopolskim projekcie pn. „Już pływam” realizowanym w ramach zadania pn.” Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży”.                 

Projekt nauki pływania skierowany jest do uczniów klas I - II szkół podstawowych nie umiejących pływać.
Doboru uczestników dokonali dyrektorzy szkół biorących udział w projekcie. Łącznie do udziału w projekcie „Już Pływam” zgłoszono 60 uczniów ze szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Oświęcim tj. SP Babice (6 uczniów), SP Brzezinka ( 11 uczniów) , SP Grojec (15 uczniów), SP Poręba (6 uczniów),  SP Włosienica (5 uczniów), SP Harmęże (2 uczniów), SP Zaborze (15 uczniów).


Celem projektu „Już Pływam” edycja 2023 jest przede wszystkim nabycie podstawowych umiejętności pływackich, wzrost bezpieczeństwa młodych Małopolan, poprzez edukację w zakresie bezpieczeństwa korzystania z różnego rodzaju zbiorników wodnych, poprawa kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów szkół podstawowych, a także zachęcanie do aktywnych form spędzania wolnego czasu stwarzając tym samym szansę dla rozwoju młodych talentów,  upowszechnienie kultury fizycznej, służące m.in. integracji społecznej w oparciu o wartości niesione przez kulturę fizyczną i sport, promocja Małopolski, jako regionu szczególnie przyjaznego dla uprawiania rekreacji  i sportu.

Oczekiwanymi rezultatami projektu jest:

  1. Zdobycie przez uczestników projektu umiejętności pływania;
  2. Poprawa bezpieczeństwa na pływalniach lub basenach odkrytych;
  3. Rozważne i aktywne spędzanie wolnego czasu.


Nauka pływania odbywa się od 25.09.2023 r. do 27.10.2023 r. na „Krytej Pływalni MOSIR
w Oświęcimiu, ul. Chemików 2” pod okiem wykwalifikowanych instruktorów – trenerów Miejskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Oświęcimiu. Uczniowie podczas edycji projektu „Już pływam” nabędą umiejętności pływackich. Kurs obejmuje 20 godzin lekcyjnych nauki pływania.  Z uwagi na odległość jaka jest pomiędzy szkołami, a krytą pływalnią, dla uczniów biorących udział w programie zapewniony jest dowóz na basen. Uczniowie mają również zagwarantowaną opiekę nauczycieli podczas dowozu i odwozu z basenu, jak również opiekę podczas pobytu uczniów na terenie pływalni przed i po zajęciach.


Ogólny koszt projektu „Już pływam” wynosi 40 229,00 zł z czego Województwo Małopolskie przekazało Gminie Oświęcim pomoc finansową w wysokości 19 380,00 zł, pozostałe środki finansowe tj. 20 849,00 zł pochodzą ze środków własnych Gminy Oświęcim.

 

Koordynatorzy projektu:

(-) mgr Agata Michalska – Dyrektor CUW Gminy Oświęcim

(-) mgr Violetta Korczyk – Zastępca Dyrektora CUW Gminy Oświęcim

Tagi

GALERIA