Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli samorządowych i oddziału przedszkolnego

 

Szanowni Państwo,

zgodnie z Zarządzeniem Nr 17/2023 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 25 stycznia 2023 r. (załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2023), składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli oraz oddziału przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Oświęcim, będzie odbywać się od 20 lutego do 10 marca 2023 r.

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice/opiekunowie prawni składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku 2023/2024. 
Szczegóły rekrutacji będą dostępne na stronach internetowych poszczególnych przedszkoli oraz szkoły podstawowej, w której mieści się oddział przedszkolny.

 

Podstawa prawna: art. 153 ust. 1 i 2, art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j: Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.)

 

Dokumenty do pobrania:

Zarządzenie Wójta nr 17/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do szkół, przedszkoli i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Oświęcim

 

Uchwała Rady Gminy Oświęcim nr XVI/150/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Oświęcim oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

Uchwała Rady Gminy Oświęcim nr XVIII/168/20 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/150/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 18 grudnia 2019 r. dotyczącej określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Oświęcim oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 
Tagi