Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do klas I szkół podstawowych

 

Szanowni Państwo,

zgodnie z Zarządzeniem Nr 17/2023 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 25 stycznia 2023 r. (załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2023), składanie wniosków o przyjęcie do pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Oświęcim, będzie odbywać się od 23 lutego do 24 marca 2023 r.

 

Dzieci z obwodu zapisywane są do szkoły podstawowej poza postępowaniem rekrutacyjnym, na wniosek rodziców złożony w sekretariacie danej szkoły.
Szczegóły rekrutacji będą dostępne na stronach internetowych poszczególnych szkół podstawowych.

 

Podstawa prawna: art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j: Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.)

 

Dokumenty do pobrania:

Zarządzenie Wójta nr 17/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do szkół, przedszkoli i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Oświęcim

 

Zarządzenie nr XXXI/333/17 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów dla postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Oświęcim oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 
Tagi