Przerwy i dyżury wakacyjne w przedszkolach samorządowych i oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 2022/2023

 

Przedszkole, jako placówka nieferyjna, funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.
Przerwy w działalności przedszkola w okresie wakacyjnym związane są z prowadzonymi pracami remontowo-modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego.

W roku szkolnym 2022/2023 opieka wakacyjna w dyżurujących przedszkolach, będzie organizowana zgodnie z zarządzeniem Nr 237/2022 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia przerw w funkcjonowaniu przedszkoli samorządowych oraz oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Oświęcim na rok szkolny 2022/2023.

 

Podstawa prawna:  § 12 oraz § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 502 ze zm.) oraz wniosków dyrektorów przedszkoli uzgodnionych
z Radami Rodziców poszczególnych przedszkoli.

 

Dokumenty do pobrania:

1. Dyżury wakacyjne;
2. Zarządzenie Wójta w w sprawie ustalenia przerw w funkcjonowaniu przedszkoli samorządowych oraz oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Oświęcim na rok szkolny 2022/2023.

Tagi