Ogłoszenie o wyniku postępowania - podpisanie umowy

 

Znak sprawy: CUW.PN.2.2022

 

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim Rajsko,  ul. Edukacyjna 9, 32-600 Oświęcim, informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o którym mowa w art. 275 pkt 1 Pzp z dnia 11 września 2019 r.

na Wykonanie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na przewozie dzieci niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Gminy Oświęcim, na trasie dom - placówka oświatowa - dom wraz z opieką.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - link do miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/d914d917-ad85-4ec1-89b4-6331df077ef7

Tagi