Ogłoszenie o wyborze najkorzystaniejszej oferty

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

 

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim Rajsko, ul. Edukacyjna 9, 32-600 Oświęcim, informuję o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na przewozie dzieci niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Gminy Oświęcim, na trasie dom - placówka oświatowa - dom wraz z opieką.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty link do Platformy e-Zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fae54a08-2712-11ef-87ba-8eb060fd7bb8

 

 

Tagi