Informacja z otwarcia ofert

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, zgodnie z ustawą tj. Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.)

 

Wykonanie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na przewozie dzieci niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Gminy Oświęcim, na trasie dom - placówka oświatowa - dom  wraz z opieką

Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych (t.j.: Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), udostępnia informację z otwarcia ofert.

Podczas otwarcia ofert, mającego miejsce 18.06.2024 r. o godz.13.00, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy e-Zamówienia, zostały otwarte oferty następujących Wykonawców:

Nr sprawy: CUW.PN.1.2024

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fae54a08-2712-11ef-87ba-8eb060fd7bb8

 

 

(-) mgr Agata Michalska
Dyrektor CUW Gminy Oświęcim

Tagi