Honorowy Obywatel Józef Kozioł

7 września 2018 roku Rada Gminy Oświęcim nadała śp. Józefowi Koziołowi tytuł Honorowego Obywatela Gminy Oświęcim, dając wyraz najwyższego uznania i szacunku za Jego działalność.

Ulubiona przez Józefa Kozioła "Pieśń dla..." jest śpiewana na uroczystościach ku czci ofiar wysiedleń mieszkańców Brzezinki i okolicznych miejscowości. 7 września jej wykonanie przez uczennice Szkoły Podstawowej w Brzezince oraz autora, Michała Buska poprzedziło uroczystą sesję Rady Gminy w Domu Strażaka w Brzezince.


Rada Gminy przyjęła stosowną uchwałę przez aklamację. Laudację wygłosił wójt Albert Bartosz, a następnie wraz z przewodniczącym Rady Gminy Piotrem Śreniawskim i jego zastępcą Krzysztofem Harmatą wręczył insygnia Honorowego Obywatelstwa córce śp. Józefa Kozioła. Barbara Stasiuk podziękowała samorządowcom i wszystkim współpracownikom swojego ojca za uznanie i szacunek dla jego działalności.


Uroczystość zakończył występ "Brzezinianek", których przyjacielem i admiratorem był Honorowy Obywatel Gminy Oświęcim Józef Kozioł.

 

 

Laudacja na cześć Józefa Kozioła wygłoszona przez wójta Alberta Bartosza:


"Przypadł mi zaszczyt przedstawienia Państwu sylwetki Pana Józefa Kozioła, któremu Rada na wniosek Wójta Gminy Oświęcim postanowiła nadać tytuł Honorowego Obywatela Gminy Oświęcim.


Pan Józef Kozioł był społecznikiem, inicjatorem niezliczonych przedsięwzięć, działaczem w wielu lokalnych organizacjach i instytucjach.


Urodził się w 1934 roku. Pochodził z Dworów. W latach 70. działał na rzecz gazyfikacji Brzezinki w społecznym komitecie. W latach 1998-2002 piastował funkcję radnego i równocześnie członka zarządu gminy. W kadencji 2002-2006 był wiceprzewodniczącym Rady Gminy Oświęcim.


Działał w Stowarzyszeniu Poszkodowanych przez III Rzeszę, od 2013 roku był jego prezesem. Domagał się zadośćuczynienia dla rodzin wypędzonych, prowadząc rozmowy z posłami, senatorami, Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Dbał o dobre imię i upamiętnienie pokrzywdzonych.


Pod koniec ubiegłego wieku objął funkcję przewodniczącego Rady Parafialnej.
Należał do wąskiego grona współzałożycieli Akcji Katolickiej w Brzezince, Pławach i w Babicach. Dwa lata temu został patronem salki w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Brzezince.


Był jednym z głównych organizatorów i propagatorów Drogi Krzyżowej w Birkenau. Pochylony, wielki krzyż, niesiony ukosem, widoczny z daleka i sprawiający wrażenie, jakby wyłaniał się z tłumu wiernych, był urzeczywistnieniem jego autorskiej wizji.


Józef Kozioł zmarł 12 stycznia 2018 roku.


Dzisiaj nadajemy Mu tytuł Honorowego Obywatela Gminy Oświęcim, aby jego prawość, konsekwencja w działaniu, cierpliwość, niespożyta energia, umiejętność obrony swoich koncepcji i zarażania pasją innych ludzi były dla nas wzorem.


Cześć Jego pamięci!"

GALERIA