Program "Szkolny Klub Sportowy" edycja 2017

Sześć szkół z terenu Gminy Oświęcim bierze udział w Programie „Szkolny Klub Sportowy” edycja 2017.

 

W gronie zakwalifikowanych do programu „Szkolny Klub Sportowy”  znalazły się następujące szkoły:

 

1.  Gimnazjum Gminne Nr 2 w Zaborzu

2.  Szkoła Podstawowa w Babicach

3.  Szkoła Podstawowa w Brzezince

4.  Szkoła Podstawowa w Grojcu

5.  Szkoła Podstawowa w Rajsku

6.  Szkoła Podstawowa we Włosienicy

 

 

Program realizowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Gminę Oświęcim przy współpracy z Wojewódzkim Małopolskim Szkolnym Związkiem Sportowym.

Zajęcia sportowe w ramach Programu odbywać się będą w dwóch edycjach: wiosennej I-VI 2017 r. oraz jesiennej IX do XII 2017 r.

 

Program na celu:

  • kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież,
  • poprawę sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktykę nadwagi i otyłości.

 

Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli wychowania fizycznego 2 razy w tygodniu w wymiarze po 60 minut w grupach ćwiczebnych 15-20 osób.

 

Szczegółowe informację można uzyskać w sekretariatach poszczególnych szkół biorących udział w Programie oraz na stronie Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego www.mszs.krakow.pl w zakładce SKS.

 

Udział uczniów w Programie jest bezpłatny.

 

Zachęcamy do uczestnictwa w zajęciach.