Od 13 do 31 marca 2017 r. można zapisywać dzieci do samorządowych przedszkoli

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Oświęcim na rok szkolny 2017/2018

SZANOWNI PAŃSTWO

 

Zgodnie z  Zarządzeniem Nr 49/2017 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 08.03.2017r. składanie wniosków o przyjęcie do samorządowych przedszkoli z terenu Gminy Oświęcim odbywa się od 13 do 31 marca 2017r. 

 

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie będą brały udziału w rekrutacji. Rodzice/opiekunowie prawni składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku 2017/2018.

 

Szczegóły rekrutacji (w tym oferta przedszkoli, kryteria rekrutacyjne, wniosek o przyjęcie do przedszkola, wymagane dokumenty) są podane na stronach internetowych poszczególnych przedszkoli.