Kolejna edycja projektu "Już pływam" 2017

Gmina Oświęcim po raz kolejny bierze udział w małopolskim projekcie nauki pływania pn. „Już pływam” realizowanym w ramach zadania pn. ”Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży”.

 

 

Projekt nauki pływania skierowany jest do uczniów klas I - VI szkół podstawowych nie potrafiących pływać.


Doboru uczestników dokonali dyrektorzy szkół biorących udział w projekcie.
Łącznie do udziału w projekcie „Już Pływam” zgłoszono 135 uczniów ze szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Oświęcim tj.

  • SP Babice (30 uczniów);
  • SP Brzezinka ( 15 uczniów);
  • SP Grojec (30 uczniów);
  • SP Poręba (15 uczniów);
  • SP Rajsko ( 15 uczniów);
  • SP Włosienica (15 uczniów);
  • SP Harmęże (15 uczniów).

Nauka pływania odbywa się od 03 kwietnia 2017 r. do 19 czerwca 2017 r. na krytej pływalni „Pod platanem” w Brzeszczach, pod okiem wykwalifikowanych instruktorów - trenerów oraz pod nadzorem ratowników. Grupy liczą po 15 osób, każda z grup objęta jest 20 godzinnym kursem nauki pływania. Z uwagi na odległość jaka jest pomiędzy szkołami a krytą pływalnią, dla uczniów biorących udział w programie zapewniony jest dowóz na basen. Uczniowie mają również zagwarantowaną opiekę nauczycieli podczas dowozu dzieci na pływalnię oraz z powrotem.


Ogólny koszt projektu „Już pływam” wynosi 41.240,00 zł. Dofinansowanie Województwa Małopolskiego w formie dotacji celowej wynosi 11.800,00 zł (czyli 28,61 % ogólnych kosztów projektu).  Pozostałe środki finansowe tj. 29.440,00 zł (czyli 71,39% ogólnych kosztów projektu) pochodzą ze środków własnych Gminy Oświęcim.


Celem projektu „Już Pływam” jest przede wszystkim nabycie podstawowych umiejętności pływackich, wzrost bezpieczeństwa poprzez edukację w zakresie bezpiecznego korzystania  z różnego rodzaju kąpielisk, poprawa kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów szkół podstawowych, profilaktyka wad postawy i skrzywień kręgosłupa, a także zachęcanie do aktywnych form spędzania wolnego czasu. Projekt „Już pływam” stwarza  szansę dla rozwoju sportowych talentów, upowszechnianie kultury fizycznej, służącej m.in. integracji społecznej  w oparciu o wartości niesione przez kulturę i sport oraz zapobieganie patologiom społecznym.

 

 

 

GALERIA