Projekt "Już pływam" edycja 2017

Zakończyła się realizacja projektu „Już pływam” edycja 2017,który trwał od 03.04.2017 r. do 19.06.2017 r.

 

W ramach projektu JUŻ PŁYWAM 2017 w nauce pływania wzięło udział 135 uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Oświęcim:

 • SP Babice - 30 uczniów
 • SP Brzezinka - 15 uczniów;
 • SP Grojec - 30 uczniów;
 • SP Rajsko - 15 uczniów;
 • SP Poręba - 15 uczniów;
 • SP Włosienica - 15 uczniów;
 • ZSP Harmęże - 15 uczniów.

Zorganizowano łącznie 9 grup szkoleniowych po 15 osób w każdej grupie. Na każdą z grup przeznaczono 20 godzin lekcyjnych nauki pływania. Kursy realizowane były w miesiącach: kwietniu, maju i czerwcu 2017 r. na pływalni „Pod Platanem” w Brzeszczach, ul. Ofiar Oświęcimia 39a, 32-600 Oświęcim.

 

Projekt realizował następujące cele:

 • wzrost bezpieczeństwa dzieci z terenuMałopolski korzystających z kąpielisk;
 • nabycie podstawowych umiejętności pływackich;
 • profilaktyka wad postawy i skrzywień kręgosłupa;
 • podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów;
 • zachęcanie młodzieży do aktywnych form spędzania wolnego czasu.

Dzieci były dowożone na pływalnię przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zbigniew Majka  z siedzibą: 32-590 Libiąż, Gromiec, ul. Długa 5, zgodnie z ustalonym harmonogramem dowozu dzieci z poszczególnych szkół, stanowiącym załącznik do zawartej  umowy. Trasa dowozu obejmowała szkołę - pływalnię - szkołę.

 

W programie zajęcia prowadziło 8 wykwalifikowanych instruktorów nauki pływania, zatrudnionych na podstawie umów cywilno – prawnych. Zajęcia odbywały się wg ustalonego indywidualnego harmonogramu, który stanowi załącznik do umowy.

           

Opiekę w autobusach i szatniach sprawowało 9 nauczycieli ze szkół biorących udział  w projekcie „Już pływam” 2017, zatrudnionych na podstawie umów cywilno – prawnych, zgodnie  z ustalonym harmonogramem wyjazdów uczniów na basen „Pod Platanem w Brzeszczach”. Każda grupa stanowiąca max 15 uczniów, miała zapewnioną opiekę jednego nauczyciela – opiekuna.

 

Każdy kurs kończył się pokazem zdobytych umiejętności pływackich uczestników. Wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie zostali poinstruowani o zasadach bezpiecznej kąpieli na basenach oraz akwenach otwartych.

 

 

 

 

GALERIA