Rekrutacja do przedszkoli 2018/2019

Kryteria i terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019 do PRZEDSZKOLI prowadzonych przez Gminę Oświęcim.

SZANOWNI PAŃSTWO

Zgodnie z  Zarządzeniem Nr 22/2018 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 29 stycznia 2018 r. składanie wniosków o przyjęcie do samorządowych przedszkoli z terenu Gminy Oświęcim odbywa się od 12 do 30 marca 2018r.  

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie będą brały udziału w rekrutacji. Rodzice/opiekunowie prawni składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku 2018/2019.

Kryteria dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów określone są w Uchwale Nr XXX/317/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 marca 2017r.

Szczegóły rekrutacji (w tym oferta przedszkoli, wniosek o przyjęcie do przedszkola, wymagane dokumenty) są podane na stronach internetowych poszczególnych przedszkoli.

 

Do pobrania:

 

Uchwała Nr XXX/317/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Oświęcim oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

  

 

Zarządzenie Nr 22 /2018 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Oświęcim.