SZKOŁY PODSTAWOWE - rekrutacja 2018/2019

Kryteria i terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019 do SZKÓŁ PODSTAWOWYCH prowadzonych przez Gminę Oświęcim.

SZANOWNI PAŃSTWO

 

Zgodnie z  Zarządzeniem Nr 22/2018 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 29 stycznia 2018 r. składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Oświęcim odbywa się od 26 lutego do 28 marca 2018r.  

Kryteria dla postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów określone są w Uchwale Nr XXXI/333/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 marca 2017r.

 

UWAGA! Dzieci z obwodu zapisywane są do szkoły podstawowej poza postępowaniem rekrutacyjnym na wniosek rodziców złożony w sekretariacie danej szkoły (wnioski dostępne są w szkołach).

 

Do pobrania:

Uchwała Nr XXXI/333/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów dla postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Oświęcim oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

  

Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Oświęcim.