Dodatkowe zajęcia sportowe w ramach Programu SZKOLNY KLUB SPORTOWY w 2018 roku

Wszystkie gminne szkoły podstawowe biorą udział we współfinansowanym przez Gminę Oświęcim Programie Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie pn. „Szkolny Klub Sportowy” – SKS.

 

 

Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie na zlecenie Ministra Sportu i Turystyki w Warszawie realizuje Program „Szkolny Klub Sportowy” w ramach wspierania przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

 

Wszystkie gminne szkoły podstawowe biorą udział w w/w Programie. Celem Programu SKS jest umożliwienie dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

 

Zajęcia sportowe prowadzone będą w szkołach systematycznie do dnia 8 grudnia 2018 r., w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach 15-20 osobowych.

 

Łącznie w Gminie Oświęcim zorganizowano 11 grup realizujących Program:

  1. Szkoła Podstawowa w Zaborzu – dwie grupy;
  2. Szkoła Podstawowa w Grojcu – dwie grupy;
  3. Szkoła Podstawowa w ZSP w Harmężach – jedna grupa;
  4. Szkoła Podstawowa w Brzezince – dwie grupy;
  5. Szkoła Podstawowa w Rajsku – jedna grupa;
  6. Szkoła Podstawowa w Babicach – jedna grupa;
  7. Szkoła Podstawowa w Porębie Wielkiej – jedna grupa;
  8. Szkoła Podstawowa we Włosienicy – jedna grupa.

 

Zajęcia są bezpłatne dla uczniów. Warunkiem uczestnictwa w Programie SKS jest zakwalifikowanie się do grupy, zgoda rodziców oraz zobowiązanie uczestnika do systematycznego i aktywnego udziału w zajęciach.

 

Informacje o Programie „Szkolny Klub Sportowy” można uzyskać w szkole lub sprawdzić na stronie internetowej www.mszs.krakow.pl/sks.html

 

W załączeniu:

Regulamin uczestnictwa w Programie „Szkolny Klub Sportowy”

Tagi