OCZYSZCZACZE POWIETRZA dla gminnych przedszkoli

Wszystkie publiczne i niepubliczne przedszkola z terenu Gminy Oświęcim otrzymały oczyszczacze powietrza zakupione przez województwo małopolskie (po jednym dla każdego przedszkola). Oczyszczacze zostały nieodpłatnie przekazane do przedszkoli przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

 

Oczyszczacze trafiły do wszystkich przedszkoli gminnych:

Przedszkola Samorządowego w Brzezince,

Przedszkola Samorządowego w Grojcu,

Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Harmężach,

Przedszkola Samorządowego w Porębie Wielkiej,

Przedszkola Samorządowego w Rajsku,

Przedszkola Samorządowego we Włosienicy,

Przedszkola Samorządowego w Zaborzu.

 

Oczyszczacze trafiły również do niepublicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Oświęcim: Niepublicznego Ekologicznego Przedszkola Integracyjnego "Gniazdko" w Rajsku i Niepublicznego Przedszkola „Smyk” w Babicach.

Gmina nie poniosła żadnych kosztów związanych z pozyskaniem oczyszczaczy. Wystarczyło zadeklarować chęć udziału w tym projekcie. Wartość jednego oczyszczacza wynosi 588,00 zł

 

Oczyszczacze zapewniają czyste powietrze w pomieszczeniach przedszkolnych, w których najmłodsi mieszkańcy Gminy Oświęcim spędzają po kilka godzin dziennie. Obdarowane przedszkola mają obowiązek przeprowadzić w najbliższym czasie akcję edukacyjną z udziałem dzieci i rodziców, która będzie dotyczyć zanieczyszczenia i ochrony powietrza.

 

Oczyszczacze od Małopolski swoimi parametrami są dostosowane do potrzeb 60-metrowej sali przedszkolnej i oczyszczają 388 metrów sześciennych powietrza na godzinę. W ciągu każdej godziny są w stanie dwukrotnie przefiltrować całe powietrze w danym pomieszczeniu. Dodatkowo wyposażono je w filtry HEPA wysokiej klasy H13, które wychwytują nie tylko pyły i szkodliwe substancje, ale także kurz, alergeny i bakterie.

Dzięki tym nowoczesnym urządzeniom najmłodsi mają szansę ustrzec się nie tylko przed smogiem, ale też przed problemami zdrowotnymi, których może być przyczyną, w tym m.in. alergią.

 

Urządzenia mogą pracować w trzech trybach, w tym automatycznym, działającym w oparciu o czujnik, który dostosowuje pracę urządzenia do panujących w pomieszczeniu warunków. Oczyszczacze są w pełni bezpieczne dla dzieci. Wyposażono je m.in. w blokadę rodzicielską i funkcję automatycznego wyłączenia przy próbie otwarcia klapy czy w przypadku przewrócenia urządzenia. Są też ciche, dzięki czemu mogą być włączone w każdej chwili pracy z dziećmi czy w trakcie ich przerw na drzemkę.

 

Każde obdarowane przedszkole zobowiązane jest do zorganizowania w terminie do dnia 15 października 2018 r. uroczystej akcji edukacyjnej dotyczącej zanieczyszczenia i ochrony powietrza z udziałem dzieci oraz sporządzenia sprawozdania z realizacji tego zadania. Sprawozdanie składane jest do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do dnia 15 listopada 2018 r.