Rozpoczynamy rekrutację do projektu „ROZWIJAMY KOMPETENCJE CYFROWE W GMINIE OŚWIĘCIM”

W ramach projektu e-Xtra Kompetentni przeprowadzone zostanie siedem tematycznych modułów szkoleniowych. Udział w zajęciach jest całkowicie bezpłatny. W zajęciach mogą wziąć udział osoby dorosłe od 25 do 74 lat. Każdy z uczestników projektu może wziąć udział tylko w jednym module szkoleniowym ! Liczba miejsc jest ograniczona. Nie zwlekaj! Serdecznie zapraszamy do udziału w Projekcie!

 

 

 

 

 

Pierwszy termin zajęć szkoleniowych odbędzie się 22.10.2018 r.!

 

 

O projekcie

Projekt e-Xtra Kompetentni - Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego” jest realizowany przez FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji oraz Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej „MERITUM”, dzięki współfinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Celem projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców na terenie wybranych gmin województwa małopolskiego oraz świętokrzyskiego.

Projekt w Gminie Oświęcim pn.” Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Oświęcim.”

Prowadzenie szkoleń dla 264 mieszkańców Gminy Oświęcim w tym 30-tu osób niepełnosprawnych, z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych.

 

Cele projektu w Gminie Oświęcim:

Cel główny: Wzrost kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Oświęcim

Cel szczegółowy 1: Wzrost kompetencji cyfrowych 264 mieszkańców Gminy Oświęcim w wieku 25-74 lata w okresie realizacji projektu

 

W ofercie

W ramach projektu e-Xtra Kompetentni przeprowadzone zostanie siedem tematycznych modułów szkoleniowych. Każdy uczestnik projektu może wziąć udział tylko    w jednym module szkoleniowym.

Czas trwania jednego szkolenia w ramach danego modułu szkoleniowego – 16 godzin dydaktycznych.

 

Tematyka zajęć szkoleniowych:

1. Rodzic w Internecie

Grupa docelowa: Moduł „Rodzic w Internecie” adresowany do rodziców/opiekunów poświęcony jest przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia. Rodzic/opiekun pozna źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dla dziecka, zrozumie, jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci, jak również nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracji dedykowanych rodzinom, takich jak złożenie wniosku Rodzina 500+, wniosku 300+ z wykorzystaniem konta e-PUAP i profilu zaufanego, uzyskanie Karty Dużej Rodziny  i wielu innych. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z kultury i z zasobów edukacyjnych w Internecie, co jest bardzo istotne w niwelowaniu barier i przeciwdziałaniu wykluczeniu kulturowemu.

 • Liczebność jednej grupy: do 12 osób
 • Dominujące metody pracy: praca przy komputerach, prezentacje, dyskusje moderowane, case study,
 • Czas realizacji scenariusza: 16 godzin dydaktycznych, 4 dni w tygodniu po 4 godziny dydaktyczne.
 • Miejsce realizacji zajęć: Szkoły Podstawowe Gminy Oświęcim.

 

2. Mój biznes w sieci

Grupa docelowa: Moduł „Mój biznes w sieci” przeznaczony jest przede wszystkim dla przygotowujących się do założenia własnej działalności. Uczestnik nauczy się, jak może wykorzystać zasoby Internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.). W szczególności pozna dedykowane dla biznesu usługi e-administracji. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania  z zasobów edukacyjnych dla przyszłych przedsiębiorców (np. Akademia PARP).

 • Liczebność jednej grupy: do 12 osób
 • Dominujące metody pracy: praca przy komputerach, prezentacje, dyskusje moderowane, case study,
 • Czas realizacji scenariusza: 16 godzin dydaktycznych, 4 dni w tygodniu po 4 godziny dydaktyczne.
 • Miejsce realizacji zajęć: Szkoły Podstawowe Gminy Oświęcim.

 

3. Moje finanse i transakcje w sieci

Grupa docelowa: Moduł „Moje finanse i transakcje w sieci” przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił, wykorzystując sieć, zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się, jak korzystać  z podstawowych usług e-administracji, m.in. wnioskując o zaświadczenia, świadczenia czy też występując o dowód osobisty – wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie.

 • Liczebność jednej grupy: do 12 osób
 • Dominujące metody pracy: praca przy komputerach, prezentacje, dyskusje moderowane, case study,
 • Czas realizacji scenariusza: 16 godzin dydaktycznych, 4 dni w tygodniu po 4 godziny dydaktyczne.
 • Miejsce realizacji zajęć: Szkoły Podstawowe Gminy Oświęcim.

 

4. Działam w sieciach społecznościowych

Grupa docelowa: Moduł „Działam w sieciach społecznościowych” przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać filozofię i sposób funkcjonowania sieci społecznościowych oraz wykorzystać je w działalności na rzecz swojej społeczności lokalnej lub prywatnie. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie sieci społecznościowych, w tym m.in. nauczą się nawiązywać i kontynuować swoje znajomości, kształtować swój wizerunek, wykorzystywać i dzielić się swoją twórczością oraz korzystać z cudzej (ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawa autorskiego), współdziałać z innymi. Ponadto nauczą się, jak korzystać z podstawowych usług e administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

 • Liczebność jednej grupy: do 12 osób
 • Dominujące metody pracy: praca przy komputerach, prezentacje, dyskusje moderowane, case study,
 • Czas realizacji scenariusza: 16 godzin dydaktycznych, 4 dni w tygodniu po 4 godziny dydaktyczne.
 • Miejsce realizacji zajęć: Szkoły Podstawowe Gminy Oświęcim.

 

5. Tworzę własną stronę internetową (blog)

Grupa docelowa uczestników: Moduł „Tworzę własną stronę internetową z wykorzystaniem popularnych kreatorów” przeznaczony jest dla osób, które chciałyby mieć swoje miejsce w sieci w postaci własnej strony internetowej lub bloga. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą podstawowe umiejętności pozwalające im stworzyć takie miejsce, zarządzać nim, opracowywać i dodawać do niego treści (słowne, graficzne, muzyczne, filmowe), z uwzględnieniem ich ochrony na gruncie prawa autorskiego, monitorować, wykorzystując mechanizmy analityki internetowej, rozpowszechniać oraz zrozumieć, jakie sprawy formalne trzeba załatwić. Ponadto nauczą się, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

 • Liczebność jednej grupy: do 12 osób
 • Dominujące metody pracy: praca przy komputerach, prezentacje, dyskusje moderowane, case study,
 • Czas realizacji scenariusza: 16 godzin dydaktycznych, 4 dni w tygodniu po 4 godziny dydaktyczne.
 • Miejsce realizacji zajęć: Szkoły Podstawowe Gminy Oświęcim.

 

6. Rolnik w sieci

Grupa docelowa: Moduł „Rolnik w sieci” przeznaczony jest przede wszystkim dla rolników, którzy na szkoleniu dowiedzą się, gdzie i jakie przydatne informacje, aplikacje i e-usługi mogą znaleźć w sieci, jak z nich bezpiecznie korzystać, jak regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania placówki bankowej czy urzędu. W ramach nauki pozyskiwania informacji z sieci uczestnicy szkolenia zapoznają się z najpopularniejszymi portalami rolniczymi (np. farmer.pl, gospodarz.pl, topagrar.pl, ppr.pl, tygodnik-rolniczy.pl, wrp.pl, gieldarolna.pl), dedykowanymi forami wymiany informacji rolniczych (np. rolnik-forum.pl, fpr.com.pl) oraz portalami meteorologicznymi (np. pogodynka.pl, agropogoda.pl). Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego, Geoportalu (geoportal.gov.pl), rozliczeń podatkowych online  (e-płatności i e-deklaracje), usług online dla ubezpieczonych w KRUS (portal eKRUS.gov.pl), usług Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (ksow.pl), ARiMR, ODR KOWR oraz GIW/GIS/PIORIN/GIJHARS – docelowo PIBŻ.

 • Liczebność jednej grupy: do 12 osób
 • Dominujące metody pracy: praca przy komputerach, prezentacje, dyskusje moderowane, case study,
 • Czas realizacji scenariusza: 16 godzin dydaktycznych, 4 dni w tygodniu po 4 godziny dydaktyczne.
 • Miejsce realizacji zajęć: Szkoły Podstawowe Gminy Oświęcim.

 

7. Kultura w sieci

Grupa docelowa: Moduł „Kultura w sieci” przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się, gdzie w Internecie szukać ciekawych i przydatnych zasobów szeroko pojętej kultury i zasobów edukacyjnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystywać je do nauki lub własnej twórczości. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ogólnodostępnymi portalami prezentującymi dorobek polskiej kultury (Ninateka – Filmoteka Narodowa, Polona, Encyklopedia Teatru Polskiego, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina). Poznają praktyczne podstawy prawa autorskiego, niezbędne do korzystania z kultury w sieci i zdobędą umiejętność wyszukiwania legalnych źródeł kultury, w tym korzystania z Bazy Legalnych Źródeł. Uczestnicy dowiedzą się, jak odtworzyć historię własnej rodziny, miejscowości czy regionu, bazując na informacjach z sieci, i jak stworzyć drzewo genealogiczne.

 • Liczebność jednej grupy: do 12 osób
 • Dominujące metody pracy: praca przy komputerach, prezentacje, dyskusje moderowane, case study,
 • Czas realizacji scenariusza: 16 godzin dydaktycznych, 4 dni w tygodniu po 4 godziny dydaktyczne.
 • Miejsce realizacji zajęć: Szkoły Podstawowe Gminy Oświęcim.

 

Zgłoszenia:
Jeśli chcecie Państwo uczestniczyć w zajęciach komputerowych w ramach Projektu e-Xtra Kompetentni, należy wypełnić trzy deklaracje. W formie papierowej deklaracje dostępne są w siedzibie:

- Urzędu Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim (dziennik podawczy na parterze)

- Samorządowym Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim, Rajsko ul. Edukacyjna 9, 32-600 Oświęcim (pokój nr 8);

- Szkołach Podstawowych Gminy Oświęcim (sekretariat), 

- Gminnej Bibliotece Publicznej w Oświęcimiu z/s w Grojcu, ul. Główna 1, 32-615 Grojec;

- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grojcu, ul. Beskidzka 100, 32-615 Grojec (sekretariat); 

- Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim z/s w Brzezince, ul. Sportowa 9, 32-600 Oświęcim (sekretariat).

Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności składają trzy deklaracje wraz z oświadczeniem o niepełnosprawności uczestnika indywidualnego.

 

Deklaracje w formie elektronicznej publikujemy w załączeniu.

Pobrane deklaracje w wersji papierowej lub elektronicznej (druk w kolorze) uczestnictwa  w Projekcie E-xtra Kompetentni należy wypełnić i donieść do Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim, Rajsko ul. Edukacyjna 9, 32-600 Oświęcim (pokój nr 8).

W załączeniu publikujemy również harmonogram szkoleń na 2018 r. Harmonogram na rok 2019 opublikowany zostanie w późniejszym czasie. Projekt realizowany będzie od października 2018 r. do listopada 2019 r.

Udział w zajęciach jest całkowicie bezpłatny.  W zajęciach mogą wziąć udział osoby dorosłe od 25 do 74 lat. Każdy z uczestników projektu może wziąć udział tylko w jednym module szkoleniowym ! Liczba miejsc jest ograniczona. Nie zwlekaj!  Serdecznie zapraszamy do udziału w Projekcie!

 

 

Dodatkowych informacji na temat rekrutacji do projektu e-Xtra Kompetentni udzielają koordynatorzy projektu:

Halina Musiał – Dyrektor CUW Gminy Oświęcim : tel. 33-842-95-60

Violetta Korczyk – Zastępca Dyrektora CUW Gminy Oświęcim: tel. 33-842-95-64

oraz informacje są dostępne na stronie internetowej https://cuw.gminaoswiecim.pl/

 

 

 Załączniki: (druk w kolorze)

 1. Harmonogram szkoleń w ramach projektu E-xtra Kompetentni
 2. Harmonogram szkoleń w ramach projektu E-xtra Kompetentni - aktualizacja na dzień 13.11.2018r.
 3. Harmonogram szkoleń w ramach projektu E-xtra Kompetentni - aktualizacja na dzień 01.01.2019r.
 4. Deklaracja przystąpienia do projektu
 5. Kwestionariusz osobowy do deklaracji. (załącznik nr 1)
 6. Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego (załącznik nr 2)
 7. Oświadczenie o niepełnosprawności uczestnika indywidualnego (załącznik nr 3)

 

 

                                               Koordynatorzy projektu:

 

                                                             DYREKTOR

                                                      /-/  mgr Halina Musiał

 

                                               ZASTĘPCA DYREKTORA

                                                /-/  mgr Violetta  Korczyk