Świętujmy razem 100-lecie odzyskania niepodległości!

Działania szkół i przedszkoli gminnych związane ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości. W 2018 roku świętujemy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Gminne szkoły i przedszkola w dniu 9 listopada 2018 r. o godzinie 11:11 wzięły udział w akcji „Rekord dla Niepodległej”, ogłoszonej przez Minister Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej, której celem było wspólne odśpiewanie czterozwrotkowego hymnu narodowego przez uczniów i nauczycieli.

 

Szkoły i przedszkola podejmowały liczne inicjatywy służące uczczeniu setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Głównym założeniem podejmowanych działań jest kształtowanie postaw opartych na wspólnych dla Polaków wartościach, wśród których należy wymienić m.in.: wolność, godność, solidarność, prawa człowieka, a także wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej i kształtowanie postaw patriotycznych.

 

Żywe lekcje historii:

SP Babice – lekcja o tematyce niepodległościowej w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, grupa rekonstrukcyjna – „Drogi do Niepodległości”;

SP Brzezinka – „Drogi do wolności” – warsztaty teatralne, spotkania z lokalnymi świadkami historii;

SP Grojec – spotkanie z płk. Michałem Łyganem, żołnierzem jednostki specjalnej NIL, spotkanie z p. Arkadiuszem Domińcem z Muzeum Śląskiego Września w Tychach, spotkanie z Ojcem Niepodległości – Bractwo Rycerskie z Gniewu, gawęda o symbolach patriotycznych „Nasza najdroższa biało-czerwona”;

ZSP Harmęże – spotkania ze świadkami historii „Młodzi w akcji” – realizacja programu CEO pt. „Wiwat niepodległość”; udział w lekcji poświęconej odzyskaniu niepodległości na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, „Warsztaty z IPN” o tematyce niepodległościowej;

SP Poręba Wielka – spotkanie z przedstawicielami grupy rekonstrukcyjnej „Rekonstrukto”;

SP Włosienica - żywa lekcja historii z udziałem aktorów pod tytułem „Husaria Wojska Polskiego”.

 

Wieczornice i akademie:

SP Babice – wieczornica z okazji Narodowego Święta Niepodległości połączona z koncertem pieśni patriotycznej;

ZSP Harmęże – uroczysta akademia z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę;

SP Poręba Wielka – udział w uroczystościach z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę w Domu Ludowym w Porębie Wielkiej, „Poezja Patriotyczna” – audycja radiowa (radiowęzeł), wieczornica – recital pieśni patriotycznych;

SP Rajsko – akademia z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę;

SP Włosienica – środowiskowa akademia z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

SP Zaborze – „Nasza Niepodległa” – uroczystość okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę;

 

Konkursy, m.in:

SP Babice – plastyczny „Pocztówka dla Niepodległej”, szkolny quiz wiedzy o Święcie Niepodległości;

SP Grojec – historyczny „Potyczki z historią”, językowy „Ojczysty – polski – mój”, Szkolny Konkurs Piosenki Patriotycznej, literacki „Czym dzisiaj jest patriotyzm”, udział w Małopolskim Dyktandzie Niepodległościowym, Realizacja projektu „Razem dla Niepodległej”;

ZSP Harmęże – plastyczny i fotograficzny o tematyce patriotycznej;

SP Poręba Wielka – plastyczne: „Historia Polski malowana”, „Orzeł Biały – nasza duma", „Moja Ojczyzna”, wiedzy o Polsce „Historia Polski”, taneczny „Z przytupem, polskie tańce narodowe”, recytatorski „Nasza Niepodległa”, rodzinny na album „Niepodległość opowiedziana słowem i obrazem”, udział w „Festiwalu Pieśni Patriotycznej”;

SP Włosienica – udział w VIII Małopolskim Konkursie Pieśni i Poezji Patriotycznej  oraz w małopolskim Konkursie Piosenki i Poezji Patriotycznej „To jest moja Matka, ta Ojczyzna” w Wadowicach;

SP Zaborze – plastyczny na plakat patriotyczny, artystyczny na najpiękniejszy wystrój klasy związany ze Świętem Niepodległości;

Przedszkole Samorządowe Brzezinka – plastyczny „Kocham Polskę”;

Przedszkole Samorządowe Grojec – plastyczny „Flaga Polski”, recytatorski „Wiersz patriotyczny”;

Przedszkole Samorządowe Rajsko – plastyczny „Polska, moja ojczyzna”;

Przedszkole Samorządowe Włosienica – wiedzy „Znamy naszą Ojczyznę”.

 

Wystawy, m.in.:

SP Babice – wystawa pamiątek związanych z odzyskaniem niepodległości;

SP Brzezinka – wystawa eksponatów związanych z odzyskaniem niepodległości i budowy II RP;
SP Grojec – wystawy: „Alfabet Niepodległości”, „Zdjęcia z epoki – dwudziestolecie międzywojenne w fotografiach” galeria prac konkursowych o tematyce niepodległościowej;

SP Zaborze – wystawy „Polaków trudna droga do niepodległości”, „Oświęcim u progu niepodległości” – projekty wykonane przez uczniów;

SP Poręba Wielka - wystawa książek o tematyce niepodległościowej „Drogi do wolności”, wystawa tematyczna „Galeria Wielkich Polaków”, wystawa prac plastycznych „Nasza Niepodległa”;

Przedszkole Samorządowe Rajsko – wernisaż prac plastycznych dzieci „Przedszkolak małym patriotą”.

 

Patriotyczne pikniki rodzinne:

SP Babice – środowiskowy „Piknik Patriotyczny” zawierający elementy manewrów wojskowych, połączony z rekonstrukcją historyczną i pokazem sprzętu wojskowego;

SP Grojec – środowiskowy piknik „Biało-Czerwony”: piosenki patriotyczne, fotobudka patriotyczna, „Selfie z Niepodległą”, „Biegamy dla Niepodległej”;

Przedszkole Samorządowe Poręba Wielka – piknik podsumowujący działania w ramach programu „Mały patriota”.

 

Biuletyny i gazetki:

SP Brzezinka – biuletyn „Od 100 lat Niepodległa”;

SP Poręba Wielka – numer specjalny szkolnej gazetki „Grottgerek” pt. „Niepodległa”;

SP Zaborze – gazetka historyczna nawiązująca do wydarzeń 1918 r.

 

Wycieczki, m.in:

SP Babice – wycieczka do jednostki wojskowej „Na szlaku niepodległości;

SP Poręba Wielka - wycieczki do Krakowa „Śladami Niepodległej”;

SP Zaborze – wycieczki do Krakowa „Szlakiem odzyskania niepodległości”.

 

Inne, liczne działania szkół i przedszkoli związane ze świętowaniem „Roku dla Niepodległej”:

SP Babice – akcja „Bądź patriotą, wywieś flagę”, udział w „Biegu Niepodległości” na terenie wsi Babice, udział uczniów w grze terenowej „Śladami historii”, spotkania uczniów ze świadkami historii na terenie szkoły, prezentacje multimedialne pt. „Wolność i niepodległość – bohaterowie naszego regionu”;

SP Brzezinka – Rajd Niepodległościowy powiązany z konkursem wiedzy o dziejach niepodległości;

ZSP Harmęże – Sztafeta Niepodległości;

SP Poręba Wielka – kartka do powstańca – akcja BohaterOn; gazetki tematyczne: „Śladami mazurka”, „Niepodległa”, „Póki Polska żyje w nas”, „Majowe święta”; wykonanie plakatów „Ja-patriota”; udział w akcji „100 tulipanów na stulecie odzyskania niepodległości”; lekcje biblioteczne – „Kto Ty jesteś? Polak mały!”; zasadzenie „Drzewka Niepodległości”; „Polski dzień” – zakładamy ubrania w kolorze biało-czerwonym; wykonanie „Kapsuły Czasu” ze zdjęciami, wierszami, wycinkami z gazet dotyczącymi „100 rocznicy odzyskania niepodległości”; wykonanie śpiewnika „Sto pieśni patriotycznych na 100-lecie Niepodległości”; projekcja filmu dokumentalno-fabularnego „Nieobojętni”, spotkanie z twórcami filmu;

SP Rajsko - mini koncert pieśni patriotycznej; wystawa zbiorów historycznych Miłosza M. - absolwenta Gimnazjum "Szewczyka"; zajęcia tematyczne dla uczniów;

SP Włosienica – „100 pozdrowień na 100-lecie Niepodległości” - 100 specjalnie zaprojektowanych kartek z pozdrowieniami, przedstawiających miejscowość Włosienicę; udział  w ogólnopolskiej kampanii „BohaterOn – włącz historię!” mającej na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im bezpłatnych, symbolicznych kartek;

SP Zaborze – Dni Patriotyzmu: Wielki Test z Historii Polski, Zaborzański Bieg Niepodległości, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, zasadzenie „drzewa niepodległościowego” na terenie posesji szkolnej, wbicie pamiątkowej tabliczki; „100 uśmiechów na stulecie niepodległej Polski” – zbiórka przyborów i lektur dla dzieci polskiego pochodzenia na Litwie, Białorusi i Ukrainie; prezentacja multimedialna archiwalnych zdjęć związanych z odzyskaniem niepodległości;

Przedszkole Samorządowe Brzezinka – realizacja innowacji związanej z odzyskaniem przez Polskę niepodległości „To wydarzyło się naprawdę”, Wieczornica Patriotyczna dla społeczności lokalnej;

Przedszkole Samorządowe Grojec – akcje patriotyczne: zapoznawanie z symbolami patriotycznymi, przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych;

Przedszkole Samorządowe Poręba Wielka – program „Pieśni patriotyczne i tańce narodowe”, „Mały patriota” – poznawanie historycznych wydarzeń i legend polskich oraz znaczących postaci nauki i kultury, poznawanie zabytków i historii ziemi oświęcimskiej i Poręby Wielkiej;

Przedszkole Samorządowe Włosienica – „Kącik Polaka – Przedszkolaka”, program „W kraju Orła Białego”, „Marsz Niepodległości” – złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą żołnierzy poległych w I i II wojnie światowej.

 

Ponadto w ramach obchodów rocznicowych przedszkola gminne wzięły udział w konkursie fotograficznym „Piękna nasza Polska cała”, w quizie wiedzy o Polsce „Zgaduj-Zgadula”, zorganizowały festiwal piosenki legionowej dla dzieci, przygotowały prace plastyczne na wystawę gminną pt. „Niepodległa Polska”. Z kolei uczniowie szkół z wychowawcami biorą udział w akcji „Nasze miasto u progu niepodległości” organizowanej przez Muzeum Zamek Oświęcim.

 

W obchody rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w placówkach oświatowych włączył się Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji, który zorganizował dla uczniów szkół i przedszkoli z terenu Gminy Oświęcim Konkurs Pieśni Patriotycznej.

Społeczność lokalna całej Gminy Oświęcim świętuje razem z placówkami oświatowymi 100-lecie odzyskania niepodległości!

 

Dziękujemy!

 

Świętujmy razem 100-lecie odzyskania niepodległości!

 

 

 

Tagi