Rekrutacja 2019/2020 - szkoły podstawowe

Kryteria i terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020 do SZKÓŁ PODSTAWOWYCH prowadzonych przez Gminę Oświęcim.

 

SZANOWNI PAŃSTWO

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 21/2019 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 24 stycznia 2019r., składanie wniosków  o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Oświęcim, odbywa się od 25 lutego do 28 marca 2019r.

 

Kryteria dla postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów określone są w Uchwale Nr XXXI/333/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 marca 2017r.

 

UWAGA! Dzieci z obwodu zapisywane są do szkoły podstawowej poza postępowaniem rekrutacyjnym na wniosek rodziców, złożony w sekretariacie danej szkoły (wnioski dostępne są w szkołach).

 

Do pobrania:

 

Uchwała Nr XXXI/333/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów dla postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Oświęcim oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkoły 2019/2020 do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Oświęcim.