Rekrutacja do przedszkoli – rekrutacja 2019/2020

Kryteria i terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020 do SAMORZĄDOWYCH PRZEDSZKOLI prowadzonych przez Gminę Oświęcim.

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 21/2019 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 24 stycznia 2019r. (załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2019), składanie wniosków  o przyjęcie do przedszkoli  prowadzonych przez Gminę Oświęcim, odbywa się od 25 lutego do 15 marca 2019r.

 

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu, nie będą brały udziału  w rekrutacji. Rodzice/opiekunowie prawni składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku 2019/2020.

Kryteria do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone są w Uchwale Nr XXX/317/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 lutego 2017r.

 

Szczegóły rekrutacji (w tym oferta przedszkoli, wniosek o przyjęcie do przedszkola, wymagane dokumenty) są podane na stronach internetowych poszczególnych przedszkoli.

 

 

Do pobrania:

Uchwała Nr XXX/317/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Oświęcim oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkoły 2019/2020 do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Oświęcim.