Finalizacja projektu „Umiem pływać” edycja wiosenna 2019

Uczniowie najmłodszych klas I-III gminnych szkół, mogli skorzystać z programu "Umiem pływać", organizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, a realizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy „Ósemka” Oświęcim.

 

 

Warunkiem uczestnictwa ucznia w projekcie, było wniesienie jednorazowej opłaty – 100 złotych przez Rodziców. Wszystkie pozostałe koszty pokrywał organizator Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka" Oświęcim.


Zajęcia prowadzone były na krytej pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu, ul. Chemików 2, od marca  2019  i odbywały się raz w tygodniu przez ponad dwa miesiące.

W wyniku realizacji projektu przeprowadzono łącznie 20 godzin dydaktycznych zajęć nauki pływania. Prowadzili je licencjonowani trenerzy pływania.

 

W projekcie „Umiem pływać” ze szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Oświęcim, wzięło udział 74 dzieci.

 

Celem projektu było: upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka przeciwdziałania i korygowania wad postawy, zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych, efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej, wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni, edukacja  w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

 

 

Po wakacjach nastąpi ciąg dalszy realizacji projektu „Umiem pływać” – edycja jesienna.