Projekt „Jeżdżę z głową” edycja 2019

Projekt został zrealizowany w formie 5 dniowego wyjazdowego pobytu uczniów klas III, IV i V ze szkół z terenu Gminy Oświęcim na tzw.” Białej Szkole”, podczas którego uczniowie codziennie brali udział w zajęciach nauki jazdy na nartach.

 

Projekt „Jeżdżę z głową” edycja 2019

 realizowanego  w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Oświęcim w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży”

 

 

Beneficjent:

 

GMINA OŚWIĘCIM

 

Realizator:

 

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim

 

Projekt:      

        

„Jeżdżę z głową” edycja 2019

 

Czas realizacji:

 

01.03.2019 r. do 15.03.2019 r.

 

Ostateczny koszt:

 

63.496,56 zł

 

Źródło finansowania:

 

 

26,46 %               -              Województwo Małopolskie

73,54 %               -              środki własne Gminy Oświęcim

 

Kwota dofinansowania:

 

16.800 zł            -             Województwo Małopolskie

 

Opis projektu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt został zrealizowany w formie 5 dniowego wyjazdowego pobytu uczniów klas III, IV i V ze szkół z terenu Gminy Oświęcim na tzw.” Białej Szkole”, podczas którego uczniowie codziennie brali udział w zajęciach nauki jazdy na nartach.

 

W projekcie wzięło udział 100 uczniów ze szkół podstawowych Gminy Oświęcim.

 

Zajęcia nauki jazdy na nartach były prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów, na Stacji Narciarskiej Małe Ciche Sp. z o. o., Małe Ciche 73c, 34 – 531 Murzasichle.

Celem realizacji projektu było:

  • nabycie podstawowych umiejętności nauki jazdy na nartach;
  • wzrost bezpieczeństwa młodych Małopolan, poprzez edukacjęw zakresie bezpiecznego korzystania ze stoków czy tras narciarskich oraz popularyzacja dobrego nawyku jazdy w kasku;
  • poprawa kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej;
  • zachęcanie do aktywnych form spędzania wolnego czasu, stwarzając tym samym szansę dla rozwoju sportowych talentów;
  • upowszechnianie kultury fizycznej, służące mi.in. integracji społecznej w oparciu o wartości niesione przez kulturę fizyczną i sport;
  • promocja Małopolski, jako regionu szczególnie przyjaznego dla uprawiania rekreacji i sportu.

 

Zostało utworzonych 10 grup (po 10 osób w każdej grupie). Jeden kurs jazdy na nartach trwał 20 godzin (na każdą grupę) po 60 minut. Prowadzony był przez pięć dni po 4 godziny dziennie. Łącznie zrealizowano 200 godzin nauki jazdy na nartach.

Każda z grup miała do dyspozycji jednego instruktora posiadającego odpowiednie uprawnienia i licencje zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem do tego typu zajęć z zakresu narciarstwa zjazdowego.

Dodatkowo uczniowie mieli zapewnioną opiekę 7 nauczycieli oraz kierownika „Białej Szkoły”.

 

Harmonogram wykonania projektu z podaniem daty dziennej każdej zrealizowanej lekcji nauki na nartach.

 

Projekt „Jeżdżę z głową” był realizowany w dniach: 04.03.2019 r.- 08.03.2019 r.

 

Szkolenie wszystkich grup rozpoczęło się w dniu 04.03.2019r. o godzinie 12:00 godzinnym wykładem na temat: zasad bezpiecznego korzystania i zachowania się na stoku, zagrożeń i sposobów ich zapobiegania oraz zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętu narciarskiego. Szkolenie prowadził wykwalifikowany, doświadczony trener nauki jazdy na nartach. Następnie uczniowie zostali podzieleni przez instruktorów na 10 grup (po 10 osób w każdej grupie). Pierwsze 5 grup uczestników Projektu „Jeżdżę z głową” udało się na stok do wypożyczalni Stacji Narciarskiej „Małe Ciche 73c”, gdzie uczniowie dopasowali sprzęt narciarski oraz oswoili się z nim, ucząc się zachowywać równowagę na nartach. Spędzili na stoku czas od godz. 13:00 do godz. 16:00. Pozostałe 5 grup realizowało powyższe zadania na stoku  w godz. od 16:00 do 19:00. Reasumując - pierwszego dnia dzieci zrealizowały założony cel Programu poprzez udział w wykładzie nt. bezpieczeństwa (1 godzina) oraz dobranie sprzętu narciarskiego i naukę równowagi na nartach (3 godziny).

W trakcie kolejnych 4 dni (od 05.03.2019r. do 08.03.2019r.) nauka jazdy na nartach prowadzona była nadal na stoku narciarskim „Małe Ciche” i trwała po 4 godziny dziennie. W tych dniach od godz. 9:00 do godz. 13:00 jeździło na nartach 5 grup po 10 uczniów w każdej grupie, kolejne 5 grup po 10 uczniów w każdej grupie uczyło się jazdy na nartach  w godzinach od 14:00 do 18:00.

Każda grupa była szkolona przez jednego instruktora-trenera nauki jazdy na nartach.

 

Zakładane rezultaty realizacji:

 

W wyniku realizacji projektu „Jeżdżę z głową” zostały osiągnięte następujące rezultaty:

 

  • zdobycie umiejętności i podstaw poprawnej techniki jazdy na nartach;
  • wzrost bezpieczeństwa, poprzez edukację w zakresie bezpiecznego korzystania z stoków orazćwiczenie nawyku jazdy w kasku;
  • poprawa kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów;
  • zachęcanie uczniów do aktywnych form spędzania wolnego czasu.

 

Projekt skierowany został do 100 uczniów klas III, IV i V szkół podstawowych, którzy nie potrafili jeździć na nartach. Nauka na bezpiecznym stoku narciarskim pod okiem instruktorów w małych 10 osobowych grupach spowodowała, że wszyscy uczestnicy zdobyli podstawowe umiejętności  i podstawy poprawnej techniki jazdy na nartach. Nieodłącznym elementem zajęć były działania edukacyjne w zakresie bezpiecznego korzystania ze stoków narciarskich oraz wyrobienie nawyku jazdy w kasku.

Nabyte w ten sposób umiejętności przekładać będą się na zachowanie uczniów na stokach narciarskich. Realizacja projektu wiązała się także z popularyzacją zdrowego stylu spędzania wolnego czasu. Uczestnictwo  w kursie nauki jazdy na nartach było okazją do poprawy kondycji  i podniesienia ogólnej sprawności fizycznej uczniów. Dzieci ze szkół Gminy Oświęcim - uczestnicy Projektu „Jeżdżę z głową” - zostały zachęcone do aktywnego spędzania wolnego czasu na stoku narciarskim. Sportowa rywalizacja była okazją do wyłonienia sportowych talentów. Młodzi narciarze  z klas III, IV i V  za zdobyte i opanowane umiejętności  jazdy na nartach, zostali odznaczeni medalami. Projekt przyczynił się do integracji społecznej w oparciu o wartości niesione przez kulturę fizyczną i sport.

 

W trakcie realizacji zajęć nauki jazdy na nartach banner promujący Projekt „Jeżdżę z głową” był umieszczony na Stacji Narciarskiej Małe Ciche 73c, czyli w miejscu realizacji Projektu. Ponadto na stronie internetowej Gminy Oświęcim oraz Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim - realizatora Projektu, zamieszczanie były na bieżąco informacje i zdjęcia promujące Projekt. Szkoły podstawowe z terenu Gminy Oświęcim biorące udział w Projekcie również zajęły się promocją poprzez umieszczanie, na swoich stronach internetowych jak również na stronie FB, informacji  o realizacji Projektu (zdjęć, filmików). W każdym materiale promocyjnym zamieszczana była informacja, że Projekt nauki jazdy na nartach „Jeżdżę z głową” edycja 2019, był dofinansowany ze środków budżetu Województwa Małopolskiego. W celach promocji Projektu wykonano również 10 plakatów, które zostały zamieszczone w widocznych miejscach na tablicach informacyjnych szkół podstawowych biorących udział w Projekcie,  w Gminie Oświęcim oraz CUW Gminy Oświęcim. 

Gmina Oświęcim również zadbała o promocję przedsięwzięcia Województwa Małopolskiego dotyczącego Projektu „Jeżdżę z głową”, umieszczając informacje o Projekcie w gazecie gminnej.

Na zakończenie Projektu „Jeżdżę z głową” edycja 2019 - na stronach internetowych: Gminy Oświęcim, Samorządowego Centrum Usług Wspólnych jak również szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Oświęcim – zamieszczono podziękowania za współfinansowanie oraz prawidłową realizację  Projektu.