Podsumowanie edycji wiosennej 2019 Programu „Szkolny Klub Sportowy”

Osiem szkół z terenu Gminy Oświęcim wzięło udział w Programie Szkolny Klub Sportowy, realizowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Gminę Oświęcim, przy współpracy z Wojewódzkim Małopolskim Szkolnym Związkiem Sportowym.

 

 

 

Zajęcia sportowe odbywały się w szkołach prowadzonych przez Gminę Oświęcim w edycji  wiosennej w miesiącach  I-VI 2019r. Po wakacjach w edycji jesiennej ruszą ponownie i będą trwać od  IX do XII 2019 r.

 

Program ma na celu:

kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież,

poprawę sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktykę nadwagi i otyłości.

 

Zajęcia prowadzone były przez nauczycieli wychowania fizycznego 2 razy w tygodniu w wymiarze po 60 minut w grupach ćwiczebnych 15-20 osób.  W szkołach prowadzonych przez Gminę Oświęcim zostało utworzonych 13 grup.

 

Udział uczniów w Programie był bezpłatny.

Zachęcamy do uczestnictwa w zajęciach w edycji jesiennej.

Tagi