Rekrutacja do przedszkoli - rok szkolny 2020/2021

Kryteria i terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do Samorządowych Przedszkoli prowadzonych przez Gminę Oświęcim.

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 25/2020 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 29 stycznia 2020r. (załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2020), składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Oświęcim, odbywa się od 24 lutego 2020 r. do 13 marca 2020 r.

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu, nie będą brały udziału w rekrutacji. Rodzice/opiekunowie prawni składają jedynie deklarację
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku 2020/2021.

Kryteria do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone są w Uchwale Rady Gminy Oświęcim nr XVI/150/19 z dnia 18 grudnia 2019 r.

 

Szczegóły rekrutacji (w tym oferta przedszkoli, wniosek o przyjęcie do przedszkola, wymagane dokumenty) są podane na stronach internetowych poszczególnych przedszkoli.

 

Do pobrania:

Zarządzenie nr 25/2020 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2020/2021 do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Oświęcim.

 

Uchwała Rady Gminy Oświęcim nr XVI/150/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Oświęcim oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

Tagi