Rekrutacja do szkół podstawowych - rok szkolny 2020/2021

Kryteria i terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Oświęcim.

SZANOWNI PAŃSTWO

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 25/2020 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 29 stycznia 2020 r., składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Oświęcim, odbywa się od 25 lutego 2020 r. do 27 marca 2020 r.

 

Kryteria dla postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów określone są w Uchwale Nr XXXI/333/17 Rady Gminy Oświęcim z dnia 22 marca 2017r.
 

UWAGA! Dzieci z obwodu zapisywane są do szkoły podstawowej poza postępowaniem rekrutacyjnym na wniosek rodziców, złożony w sekretariacie danej szkoły (wnioski dostępne są w szkołach).

Do pobrania:

Zarządzenie Wójta Gminy Oświęcim nr 25/2020 z dnia 29 stycznia w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2020/2021 do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Oświęcim.

 

Uchwałą Rady Gminy Oświęcim nr XXXI/333/17 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów dla postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Oświęcim oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

Tagi